Bestuursleden afd. Borsele stellen zich voor

Hier stellen de bestuursleden van onze afdeling zich persoonlijk voor. Onderaan ziet u de gezichten.

Voorzitter Jeroen Boonman - akkerbouw 

Samen met mijn ouders werk ik op ons akkerbouwbedrijf. Naast traditionele gewassen telen wij ook snijbloemen en bloembollen. Ik ben ook actief lid van de JAZ en ZAJK en van de ledenraad van Cosun.

In 2024 heb ik de voorzittershamer van Marinus Vermue over mogen nemen.

 

Penningmeester Johnny Boonman - akkerbouw/accountancy

Mijn naam is Johnny Boonman. Ik run samen met mijn twee broers en de ooms een akkerbouwbedrijf in de omgeving ’s-Heerenhoek-Ovezande. Het betreft een eenvoudig bouwplan met als teelten, tarwe, gerst, suikerbieten en aardappelen. Naast het akkerbouwbedrijf werk ik nog in loondienst bij een klein accountantskantoor in Lewedorp.

In 2022 werd ik door toenmalig voorzitter Marinus Vermue gevraagd om eens mee te draaien heb ik besloten om zelf beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie. In 2023 trad ik toe tot het bestuur en in 2024 heb ik de functie van penningmeester gekregen. Ik hoop binnen het bestuur veel te mogen leren en natuurlijk een steentje bij te kunnen dragen, zeker in deze tijden waarbij alles zo snel veranderd.

 

Bestuurslid Johan Elenbaas - fruitteelt en water

Samen met mijn vrouw en 3 kinderen wonen wij in de Quarlespolder (Lewedorp). Samen met mijn ouders en oom hebben wij een fruitteeltbedrijf waar we voornamelijk kersen, appels en peren telen. Naast ons teeltbedrijf hebben wij ook een Landwinkel. www.zeeuwsezonnekers.nl 
Mij is gevraagd om deel te nemen in het bestuur van ZLTO Borsele. Ik denk dat het goed is dat er een divers bestuur is, waarin de verschillende sectoren vertegenwoordigd worden. Zelf wil ik mij vooral inzetten voor de thema's binnen de  fruitteeltsector.  

 

Jacqueline van Wingen-Jasperse

Samen met mijn man Aart en woon ik aan de Delischeweg te Baarland. Onze twee zonen helpen als het kan mee in het bedrijf, onze twee dochters werken en studeren elders. 

Mijn hobby is toneelspelen en ik ben voorzitter van Toneelvereniging Baarland. We hebben inmiddels al heel wat keertjes mogen optreden voor de ZLTO. In de wintermaanden geef ik Jeugd-EHBO voor groep 7 en 8 van de basisschool.

Vanaf voorjaar 2015 ben ik bestuurlid bij ZLTO-afdeling Borsele, eerst in de functie van penningmeester en vanaf 2024 als algemeen bestuurslid en organisator van ledenactiviteiten.

 

Bestuurslid René de Wilde - vleesvee/akkerbouw 

Samen met mijn vrouw Christine en mijn twee zoons runnen wij onze biologische boerderij met Black Angus vleesvee in 's-Heer Abtskerke. We zijn nu (2023) ca. 100 stuks vee op 110 ha grond, hoofdzakelijk natuurgebied. Het vlees verkopen we allemaal particulier in onze boerderijwinkel en daarnaast worden er kroketten en bitterballen van het vlees gemaakt voor de horeca. Ik ben gevraagd om deel te nemen in het bestuur van afd. Borsele en ik wil me inzetten voor de thema's veehouderij en verbrede landbouw. www.angusfokkerijpoelzicht.nl 

 

 

foto bestuur ZLTO-Borsele 2024