Commissies

  • Commissie Landbouw en Samenleving

ZLTO Bernheze heeft een commissie Landbouw en samenleving. Vanuit iedere dorpskern is er tenminste een persoon in vertegenwoordigd. De commissie organiseert jaarlijks activiteiten zoals de gezinsdag en een Jeu de Boules/ schutterstournooi. Ook hebben zij aandacht voor de zieke leden en voor leden welke bijzondere aandacht verdienen.

  • PR Commissie

De PR commissie van ZLTO Bernheze houdt bezig met het naar buiten brengen van actueel nieuws. Om de agrarische sector naar buiten toe te promoten  organiseert men allerlei activiteiten. In het verleden zijn er verschillende open dagen geweest welke werden gepresenteerd in de vorm van een lentefair of Hap en trap. Nu wordt begin mei wordt "Lente op de boerderij" georganiseerd wat vooral gericht om de kinderen meer vertrouwd te laten raken met de dieren op de boerderij.
Ook is er een schrijversgroepje actief welke regelmatig stukjes publiceert in de regiobladen. Ieder jaar is men  tezamen met naburige afdelingen present op de Maashorstfair.

  • Commissie Commerciële projecten

De Commissie  organiseert voor de leden gezamenlijke activiteiten. Jaarlijks wordt er een inzamelingsactie gehouden voor landbouwplastic en is er een cursus voor verlenging van de spuitlicentie. Ook wordt er bekeken of er gezamenlijk iets ondernomen kan worden. Zo heeft men de afgelopen winter zich georiënteerd op  de aanschaf van zonnepanelen.

  • Werkgroep Bestemmingsplan buitengebied Bernheze

De werkgroep bestaat uit agrarische ondernemers en vertegenwoordigen alle productiesectoren. De groep is actief bij het ontwerp van een nieuw bestemmingsplan. In de commissievergadering Ruimtelijke Ordening van de gemeente  worden dan op basis van argumenten  de standpunten van ZLTO Bernheze  kenbaar gemaakt.   

  • Werkgroep water Aa en Maas

Naar aanleiding van de bijeenkomst met het waterschap op 8 januari 2013 is een werkgroep gestart. Deze heeft inzicht in de klachten welke binnenkomen en heeft overleg met het waterschap. Er is al toegezegd dat er meer rekening wordt gehouden met de neerslag.