Over zlto altena biesbosch

Zlto Altena-Biesbosch is een actieve afdeling met ruim 250 leden. Samen vertegenwoordigen we zo’n 125 ondernemers in de groene ruimte. Als afdeling behartigen wij de lokale belangen van de leden. Hiervoor onderhouden we nauw contact met de gemeente Altena, Waterschap Rivierenland en andere belangenhebbenden in ons werkgebied. Natuurlijk spelen we ook een maatschappelijke rol binnen de gemeenschap waarin we wonen en werken.  

Verder willen we er als collega's zijn voor elkaar en hebben we regelmatig bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen en de onderlinge band te verstevigen. Het bestuur stelt hiervoor een programma samen met actuele en interessante thema- bijeenkomsten en op zijn tijd is er ook plaats voor ontspanning.