Vaktechnisch

VAKTECHNISCH:

ZLTO Agrarisch West organiseert regelmatig bijeenkomsten, met sprekers, om als agrariërs op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen, veelal vakgericht of over een actueel thema binnen de agrarische wereld én om met elkaar ervaringen uit te wisselen. Hiermee willen wij de onderlinge banden ‘vaktechnisch’ verstevigen en er als collega’s zijn voor elkaar.

Wij richten momenteel onze aandacht op zaken als:

Ø  BVD bestrijding verplicht stellen

Een groot gedeelte van de melkveehouders heeft zich al aangemeld voor dit project. Zaak is natuurlijk dat ook de rest van de melkveebedrijven mee gaat doen om ervoor te zorgen dat Zeeuws Vlaanderen BVD-vrij wordt.

Ook vleesveehouders hebben zich aangemeld, uiteraard is het de bedoeling dat alle vleesveebedrijven zich aanmelden om het doel, Zeeuws Vlaanderen BVD-vrij, te bereiken.

Verder is punt van zorg vooral de niet-beroeps/ niet-bedrijfsmatig/ particulieren met een enkel rund. Ook deze zouden moeten mee doen in de bestrijding van BVD. De kans van besmetting van BVD-vrije runderen van het naastgelegen rundveebedrijf is groot.

BVD runderen zijn over het algemeen slechtere groeiers, ze hebben minder weerstand waardoor ze sneller bevattelijk zijn voor allerlei ziekten, ze hebben een verlaagde weerstand en daarmee meer kans op mastitis en minder snelle genezing daarvan, verminderde vruchtbaarheid en meer kans op verwerpen van de ongeboren vrucht én veel kans op een dragerkalf dat weer een slechte groeier is …..

Ø  Snel internetverbinding voor West Zeeuws Vlaanderen

Uit de evaluatie van de resultaten van de pilot blijkt dat deelnemers bijzonder te spreken zijn over de goede resultaten. Daaruit volgt dat de uitrol van het draadloos breedband van start kan. Voor meer info: www.greenet.nl en www.greenet.nl/sluis