Sociaal

SOCIAAL:

ZLTO Agrarisch West speelt natuurlijk ook een rol binnen de gemeenschap waarin wij wonen en werken. Sociale activiteiten voor onze leden vinden we belangrijk om de onderlinge banden te verstevigen. Daarom organiseren wij iedere twee jaar een fietstocht. Ieder jaar in december bezoeken enkele bestuursleden zieke leden.

Jaarlijks terugkomende activiteiten

 • Opstellen jaarprogramma 2017-2018

  Januari 2018 ZLTO Aviesjournaalavond (water, pacht koolstof)
  Januari 2018 BHV Herhalingscursus
  Februari 2018 Algemene Ledenvergadering
  Maart 2018 Inspiratieavond Biologische landbouw
  Voorjaar 2018 Schuurgesprekken (Melkvee, Vleesvee, Jonge boeren akkerbouw)
  Voorjaar 2018 (onder voorbehoud) Toneelavond
 • Boerderijentocht: De Boer Op (2-jaarlijks)

 • Kerstattentie

  Kent u leden die zelf of hun gezinsleden in de loop van het jaar een periode van ziekte hebben doorgemaakt of een ander ernstige situatie hebben moeten meemaken: geef dit door aan één van de bestuursleden.