Aanvraagformulieren

Sommige procedures, contactadressen en formulieren veranderen niet vaak.

Hier vindt u een aantal van deze zaken.

Aanvraagformulier stookontheffing
U mag geen vuur stoken in de openlucht. Dit is om planten en wilde dieren te beschermen. Het verbranden van slootmaaisel en snoeihout kan echter onder bepaalde voorwaarden en met een gemeentelijke ontheffing, mogelijk worden gemaakt. Een kopie van de ontheffing wordt gezonden aan Politie Zeeland.

ZLTO contacten Zeeland

Procedure disteloverlast
Onder aan die pagina vindt u de Contactgegevens instanties.
De Provincie inventariseert de komende 3 jaar de disteloverlast, wanneer er geen meldingen zijn van overlast, gaat de Provincie ervanuit dat er geen problemen zijn.

Ganzen: melden overlast
Wanneer u geen ganzenschade heeft maar wel overlast van ganzen ervaart, is het toch belangrijk dat u dat meldt.
Bij de ganzenproblematiek geldt immers: geen meldingen = geen problemen

Kantonniers en opzichters Waterschap Scheldestromen. Zie ook: www.scheldestromen.nl/baggeren of www.scheldestromen.nl/zorgvuldig-maaien

Distels, Jacobskruiskruid, overlast, hoezo? Om alert te blijven: https://youtu.be/whWkQicjdLM