banner gezonde planten

Gezonde platen ZLTO

Gezonde planten

Voor bijna alle agrarische sectoren is de bodem de belangrijkste productiefactor. Het is de basis en de bron voor het voeden van de wereld. Een vitale bodem beperkt de emissie naar het milieu, beperkt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en zorgt dat deze effectief zijn. Wie werk maakt van een vitale bodem, wordt beloond met een betere bodemvruchtbaarheid, weerbaarheid tegen rampen, plagen en ziektes en gezonde planten en dus met een betere opbrengst en kwaliteit.

Gezonde planten milieuvriendelijk telen

De sector bomen en vaste planten is heel divers. Door het enorm grote aantal teelten zijn geen twee bedrijven hetzelfde. De grootste overeenkomst tussen de bedrijven is dat elk bedrijf verantwoordelijk is voor de eigen afzet. Ongeveer 75% van de producten wordt geëxporteerd en het is van essentieel belang dat kwekers producten leveren met de gevraagde en gegarandeerde kwaliteit en gezondheid van de plant. Afnemers willen gezonde planten die milieuvriendelijk zijn geteeld. Het is belangrijk te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om planten gezond te houden. Geïntegreerde bestrijding, planten weerbaarder maken en een gezonde bodem spelen daarbij een belangrijke rol.

Minder chemie als groene draad

Het koepelproject Plantgezondheid Bomen en Vaste planten gaat in op een toekomstbestendige en gezonde boomkwekerij. De groene draad van het project is een verminderde afhankelijkheid van chemie met een gelijkblijvende of betere bestrijding. Het doel is dat boomkwekers, toeleveranciers en andere betrokkenen een omslag maken in het denken rondom plantgezondheid. Daarbij dienen kwekers te voldoen aan de in Nederland geldende productievoorwaarden en markteisen. ZLTO staat de leden bij door met provincie, gemeenten en waterschappen te overleggen over bestemmingsplannen, waterbeheerplannen en vergunningseisen. De vakgroep focust vooral op de vaktechnische zaken die voor de sector van belang zijn.

Producten en diensten

Sociaal programma

ZLTO is een 'kloppend hart' voor leden en biedt een scala van activiteiten en diensten waarbij het welzijn van leden voorop staat.

Bekijk het aanbod

Projecten

Documenten

Onze leden vertellen

Blogs

Meer blogs

Nieuws

Meer nieuws

Agenda

Bekijk de volledige agenda

Gezonde planten