banner gezonde dieren

Gezonde dieren ZLTO

Gezonde dieren

Niemand is meer bij gebaat bij vruchtbare grond, gezonde gewassen en gezonde dieren, schone lucht en schoon water dan boeren en tuinders. Het gezond hebben en houden van de veestapel staat bij veehouders altijd voorop. Hygiëne, voorkomen dat ziektekiemen het bedrijf binnenkomen en voorkomen dat zieke dieren andere dieren besmetten is prioriteit nummer één. Zieke dieren kosten immers veel geld door medicijnen en slechtere prestaties, en zijn voor de veehouder een doorn in het oog.

Gezondheid als passie

Dat gezond houden gebeurt steeds vaker in samenwerking met huisartsen, dierenartsen, bedrijfsadviseurs en agrarische ondernemers. Een team van adviseurs rondom de veehouder. Ze houden de onderlinge lijnen kort en wisselen kennis uit over voorkomen van resistente bacteriën en zoönosen (ziekten die van dier op mens overdraagbaar zijn). Daarmee wordt de kennis over diergezondheid en de volksgezondheid nog beter op elkaar afgestemd. Als dierenartsen en huisartsen eerder de symptomen herkennen en bepaalde verbanden zien, kunnen ze sneller ingrijpen. En doordat ze regelmatig contact hebben, weten ze elkaar ook te vinden als het nodig is, waarmee ziektes beter voorkomen en bestreden worden.

Producten en diensten

Documenten

Sociaal programma

ZLTO is een 'kloppend hart' voor leden en biedt een scala van activiteiten en diensten waarbij het welzijn van leden voorop staat.

Bekijk het aanbod

Projecten

Blogs

Meer blogs

Onze leden vertellen

Nieuws

Meer nieuws

Agenda

Bekijk de volledige agenda

Gezonde dieren