Lid worden!

Over de afdeling

ZLTO UDEN

 

AFDELING UDEN

ZLTO Uden behartigt de belangen van haar leden boeren en tuinders, 195 in getal. De afdeling omvat de kernen: Uden, Volkel en Odiliapeel.

Op zo’n 81 bedrijven zijn onze leden actief. Naast de intensieve veehouderij (varkens- en pluimveebedrijven) is ook de rundveehouderij goed vertegenwoordigd. Daarnaast zijn deze bedrijven veelal ook nog actief in de akkerbouw. Verder vinden we binnen onze afdeling ook nog bedrijven die naast hun bedrijf bezig zijn met de verbrede landbouw en enkele bedrijven in de tuinbouw, paddenstoelenteelt en in de sector boomteelt en vaste planten.

Het bestuur bestaat uit 7 personen, waaronder de secretaris/penningmeester. Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor 1 of meerdere portefeuilles. Ook worden er enkele portefeuilles buiten het bestuur ingevuld, te weten Akkerbouw en Varkenshouderij. Waar nodig, worden we ondersteund vanuit Den Bosch.

Themabijeenkomsten organiseren we met omliggende afdelingen: Landerd en Boekel-Venhorst. Ook is ons bestuur vertegenwoordigd in de Stichting Maashorstboeren.

Er zijn ook enkele werkgroepen:

Allereerst hebben we natuurlijk de werkgroep Landbouw en Samenleving, die namens de leden, de sociale contacten onderhoudt binnen de afdeling. Verder hebben we een werkgroep voor de organisatie van de jaarlijkse Scholendag en de Maatschappelijke Stage.

Soms hebben we ook tijdelijke commissies: In het verleden hebben we onze visie geschreven met behulp van een aantal leden en was er nog de klankbordgroep Geur die met hardwerken succesvol was. Er functioneert ook een klankbordgroep, die meedenkt in het proces bij aanpassing/herziening van het Bestemmingsplan Buitengebied in Uden. In deze zaken hebben we een goed contact met het gemeentelijk bestuur.

We proberen vaker leden te betrekken bij verschillende projecten. Vaak zijn die van korte duur zodat ze er niet jaren aan vast zitten. Op die manier hopen we de betrokkenheid van onze leden te vergroten.

Verder hebben we al jaren een gezinsdag en een carnavalsbal. Of dat in de toekomst ook zo blijft is afwachten…..soms moet er ook vernieuwd worden. In 2016 hebben we de gezinsdag gecombineerd met de ledenvergadering, wat de leden gewaardeerd hebben. We hopen wel, dat we de binding tussen de leden in stand kunnen houden en daar hebben we de inzet van onze leden hard bij nodig.