Over de afdeling

ZLTO UDEN

De afdelingen ZLTO Landerd en ZLTO Uden zijn in juni 2021 gefuseerd en gaan samen verder als ZLTO Uden. ZLTO Uden behartigt de belangen van al haar leden: boeren en tuinders. De afdeling omvat de kernen: Odiliapeel, Reek, Schaijk, Uden, Volkel en Zeeland.

Naast de intensieve veehouderij (varkens- en pluimveebedrijven) is ook de rundveehouderij goed vertegenwoordigd. Daarnaast zijn deze bedrijven veelal ook nog actief in de akkerbouw. Verder vinden we binnen onze afdeling ook nog bedrijven, die naast hun bedrijf bezig zijn met de verbrede landbouw en enkele bedrijven in de tuinbouw, paddenstoelenteelt en in de sector boomteelt en vaste planten.

Het bestuur bestaat uit 8 personen. Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor 1 of meerdere portefeuilles. Ook worden er enkele portefeuilles buiten het bestuur ingevuld, te weten Akkerbouw en de Paardenhouderij. Waar nodig, worden we ondersteund vanuit Den Bosch. Ook is ons bestuur vertegenwoordigd in de Stichting Maashorstboeren.

Er zijn ook enkele werkgroepen:

Allereerst hebben we natuurlijk de werkgroep landbouw en samenleving, die namens de leden, de sociale contacten onderhoudt binnen de afdeling. Verder hebben we een werkgroep voor de organisatie van de jaarlijkse scholendag en de maatschappelijke stage.

Soms hebben we ook tijdelijke commissies: In het verleden hebben we onze visie geschreven met behulp van een aantal leden en was er nog de klankbordgroep Geur, die met hard werken succesvol was. Er functioneert ook een klankbordgroep, die meedenkt in het proces bij aanpassing/herziening van het bestemmingsplan buitengebied in Uden. In deze zaken hebben we een goed contact met het gemeentelijk bestuur.

We proberen vaker leden te betrekken bij verschillende projecten. Vaak zijn die van korte duur, zodat ze er niet jaren aan vast zitten. Op die manier hopen we de betrokkenheid van onze leden te vergroten.