Informatiebijeenkomst waterconservering

Beginnen we volgend voorjaar met een beregeningsverbod of kunnen we dat met z’n allen afwenden? Op woensdag 19 december organiseren ZLTO Waterschap Aa en Maas en Waterschap De Dommel een informatiebijeenkomst over waterconservering. 

De grond is nog steeds kurkdroog. Ook na enkele buitjes afgelopen dagen. Op veel plekken in onze regio staat de grondwaterstand meer dan 1 meter onder het gemiddelde niveau van eind november.

We hebben een kletsnatte winter nodig. En bovendien moeten we de neerslag zo lang mogelijk zien vast te houden. Dat is niet alleen nodig om klaar te zijn voor een volgend groeiseizoen, maar ook om voldoende mogelijkheden te houden voor beregenen uit grondwater.

 

Programma 

 • Opening
 • De urgentie om juist nu aan de slag te gaan met water conserveren.
  Door Johan Elshof van ZLTO
 • Reflectie door het waterschap.
  Door een medewerker of bestuurder van waterschap Aa en Maas/ de Dommel?.
 • Reacties uit de zaal: wie heeft er al goede ideeën?
 • Toelichting subsidieprogramma ‘Wel goed water geven’.
  Door Johan Elshof van ZLTO

Pauze

 • Werksessies: ‘Wat kan ik doen op mijn bedrijf?’
  Met behulp van intekenformulieren kunt u uw eigen wensen kenbaar maken en kansen/mogelijkheden bespreken met vertegenwoordigers van het waterschap.
 • Terugkoppeling: en hoe nu verder?

Alleen als we samenwerken, kunnen we een beregeningsverbod voorkomen. Het motto is: het algemeen belang is gelijk aan het eigen belang. Ontvangst met koffie/thee vanaf 20.15 uur; start om 20.30 uur.