Afdeling Bernheze

ZLTO Bernheze omvat de gemeente Bernheze welke bestaat uit de dorpskernen Heesch, Nistelrode, Loosbroek, Vorstenbosch, Heeswijk en dinther en behartigd de belangen van 350 leden.

 

P6260017.JPG

Onze leden zijn actief op zo'n 175 bedrijven. Naast de rundveehouderij is de intensieve veehouderij goed vertegenwoordigd in Bernheze. De laatste jaren heeft de vollegronds tuin en fruitteelt zich best ontwikkeld. Maar heeft ook de multifunctionele landbouw een vaste waarde verkregen in Bernheze.

In het bestuur bestaande uit 7 personen en een secretaris/penningmeester is elk bestuurslid verantwoordelijk voor een of meerdere portefeuilles. Ook zijn er in de afdeling Bernheze diverse commissies actief bezig om de belangen van de leden te behartigen in bv. bestemmingsplan buitengebied en andere ontwikkelingen in het buitengebied. Regelmatig is er overleg met de  wethouders en ambtenaren.
Er is een commissie vrouwennetwerk  en worden er commerciële projecten opgezet zoals onlangs de oriëntatie op de aanschaf van zonnepanelen. De commissie landbouw en samenleving houdt zich bezig met het sociale gebeuren binnen onze afdeling en de PR commissie verzorgt de ledeninfo en organiseert  diverse activiteiten om de agrarisch sector met de gemeenschap te verbinden.  

Onlangs heeft in onze afdeling een commissie bestaande uit bestuur en betrokken leden een Visie geschreven met de titel “Trots boeren in Bernheze” Hierin wordt een visie gegeven op de ontwikkeling van de agrarisch sector in de gemeente Bernheze in de periode 2012-2020.
De agrarische ondernemers van Bernheze zijn trots op hun bedrijven, de produkten en diensten die ze leveren en de toegevoegde waarde die voor de maatschappij wordt gegenereerd.