mj-0310-dongen-hoogspanning_spanning_mast-(2)

Hoogspanning van Zeeland naar Brabant; 380KV

Een hoogspanningsmast op of hoogspanningslijn over op je perceel kán een belemmering voor de woonfunctie of agrarische bedrijfsvoering zijn. De masten en lijnen kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat het perceel niet meer goed bereikbaar is, waardoor het minder geschikt wordt voor de landbouw.

foto-42

Al geruime tijd wordt door de Ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (I&M) samen met netbeheerder TenneT gewerkt aan een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. Het project bestaat uit twee delen, namelijk Zuid-West 380 kV West (Borssele- Rilland) en Zuid-West 380 kV Oost (Rilland- Tilburg) en doorsnijdt een flinke hoeveelheid agrarische percelen.

Meer informatie over de trac├ęs

Laatste nieuws

Overleg TenneT en ZLTO

Op dinsdag 14 mei hebben vertegenwoordigers vanuit de trajecten in Zeeland en TenneT met elkaar gesproken over de zaken uit het eerste traject van de 380kv leiding en de komende 150kv leidingen in het gebied.

ZLTO wil afspraken met TenneT opnieuw onder loep

ZLTO wil, op basis van de ervaringen van de afgelopen vijf jaar, de voor- en nadelen van de afspraken met TenneT over het aanleggen van hoogspanningsleidingen over boerenland opnieuw tegen het licht houden.