Lid worden!
profielkuil

Wel goed water geven

Investeringen vanaf 1 januari 2021 zijn subsidiabel. 
Schrijf je snel in, voor sommigen maatregelen zijn er al wachtlijsten!

Overweeg je weleens om concrete maatregelen op je bedrijf te treffen tegen eventuele droogteschade? Dit is het moment ermee aan de slag te gaan. Met een financieel steuntje in de rug kunnen agrarische ondernemers vanaf nu investeringen doen die je helpen om in droge tijden kwalitatief goede producten te verbouwen. Er is een maxim van € 5.000,- euro per bedrijf. We kunnen ongeveer € 500.000,- aan vergoedingen uitkeren, dus wees er snel bij, want op is op. 

Het hebben van niet te veel en niet te weinig water houdt de gemoederen bezig op het boerenerf. Vaak zijn alle ogen gericht op wateroverlast, omdat de gevolgen ervan zo duidelijk zichtbaar zijn. Maar als ondernemer weet je ook dat het tegengaan van droogte een enorme uitdaging kan zijn.

Blijf weersextremen de baas

Dankzij een stimuleringsregeling in de gebieden van de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel in het project ‘Wel goed water geven’ is het nu extra aantrekkelijk om werk te maken van water. Voor de volgende maatregelen is er een financiële bijdrage beschikbaar: 

 • Peil gestuurde Drainage
  Peil gestuurde en regelbare drainage vergroten de watervoorraad in de bodem en kunnen daardoor gebruikt worden om beregening uit te stellen. Lees verder..

Waterconserveringsmaatregelen

 • Plaatsen LOP stuw of knijpstuwen
  LOP-stuwen (Landbouw OntwikkelingsPlan) zijn stuwen die je zelf kan plaatsen in een watergang en zelf kunt bedienen. Lees verder..
 • Verhoogde duikers
  Door het verhogen van een duiker wordt het waterafvoerendvermogen van en watergang verlaagd. Hierdoor krijgt het water meer gelegenheid om ter plaatse te infiltreren in de bodem. Lees verder..
 • Klepafsluiter op duiker
  Door het plaatsen van een klepafsluiter op een duiker wordt het water langer vastgehouden in kavelsloten. Hierdoor krijgt het water meer kans om te infiltreren in de boden. Lees verder..
 • Verhogen slootbodem
  Door het verhogen van een slootbodem wordt de afvoercapaciteit van een sloot verminderd. Hierdoor wordt het water langer vastgehouden in het gebied en kan er meer water infiltreren in de boden. Lees verder..
 • Plaatsen drempels
  Door het plaatsen van drempels in de kavelsloten wordt het afvoerend vermogen van sloten verkleind. Hierdoor wordt het water langer vastgehouden in het gebied. Lees verder..
 • Dempen van greppels
  Door het dempen van greppels wordt de afvoer van hemelwater vertraagd. Het hemelwater blijft langer op de percelen waardoor het beter kan infiltreren in de bodem. Lees verder..
 • Afkoppelen daken & verhard oppervlak 
  Schoon hemelwater opvangen in een waterbassin ten behoeven van hergebruik en/of infiltratie in de bodem. Lees verder..
 • Waterbesparende beregeningstechnieken
  Door het efficiënter omgaan met het beregeningswater, gaat minder water verloren door verwaaiing of verdamping. Lees verder..

Bodemmaatregelen

 • Niet Kerende Bodembewerking
  Bij Niet Kerende Bodembewerking wordt de bodem niet dieper dan 12 centimeter bewerkt, je vermengt gewasresten dus alleen oppervlakkig met de bodem. Lees verder..
 • Organische stofgehalte verhogen door gewasresten
  Organische stof verbetert de infiltratiecapaciteit van de bodem, waardoor het risico van oppervlakkige afspoeling wordt verminderd. Lees verder..
 • Vaste rijpaden op perceel
  Rijpadenteelt is erop gericht om een zo klein mogelijke oppervlakte te berijden. Hierdoor wordt de bodemstructuur bespaart. Lees verder..
 • Bezink- of infiltratiegreppel
  Een bezinkgreppel is een langwerpig, relatief ondiep bezinkbassin of slibvang om oppervlakkige afvoer van water met mest, nutriënten, grond(resten) vanaf het maaiveld naar het oppervlaktewater tegen te gaan. Lees verder..
 • Voorkomen bodemverdichting
  Bodemverdichting is tegen te gaan door de bodemdruk te verminderen en/of bodembelasting onder ongunstige omstandigheden te voorkomen. Lees verder..

Wat we gaan doen

In 'Wel goed water geven' kies je één van bovenstaande maatregelen om meer hemelwater vast te houden of te hergebruiken. Dit laat je met de financiële bijdrage die je in het project krijgt van de Provincie Noord-Brabant implementeren op jouw bedrijf. ZLTO begeleidt het proces. Wij adviseren je waar gewenst.

Hoeveel subsidie krijg jij?

Ben jij van plan om een van de bovenstaande maatregelen uit te voeren? Klik dan op de button ‘Ik wil graag maatregelen treffen’ en vul het formulier in, wij kijken of je in aanmerking komt om mee te doen met Wel Goed Water Geven.

Ik wil graag maatregelen treffen

Heb je al een van bovenstaande maatregelen uitgevoerd?

Heb je na 1 januari 2020 al een van bovenstaande maatregelen uitgevoerd, dan is het mogelijk om hiervoor subsidie te ontvangen. Vul onderstaand vaststellingsformulier in en stuur deze naar loeki.van.loon@zlto.nl. Wij bekijken dan of jouw investering in aanmerking komt voor de subsidie.

vaststellingsformulier

Zij gingen je voor

Verschillende leden van ZLTO gingen je al voor en ontvingen subsidie voor de verschillende maatregelen die zij troffen. Zo investeerde boomkweker Paul van den Broek uit Hilvarenbeek in een druppelslang en liet Antoon Vermeer uit Boekel peilgestuurde drainage aanleggen.

Paul van den Broek: Hoe houd je bomen gezond bij aanhoudende droogte?

Beregenen is duur. Bovendien zijn er betere alternatieven om zuinig met water om te gaan. Boomkweker Paul van den Broek uit Hilvarenbeek vertelt hoe hij investeerde in de waterbesparende maatregel: de druppelslang. Lees verder..

 

 

 

Antoon Vermeer: Omgaan met peilgestuurde drainage

De mais op het 4,5 hectare grote perceel van melkveehouder Antoon Vermeer uit Boekel staat er fris en groen bij. ‘Met dit warme en vochtige weer groeit het hard’, vertelt Vermeer, terwijl hij met een zeis wat gras aan de waterkant weghaalt. Daardoor wordt de waterput waar een aantal drains op is aangesloten zichtbaar. Lees verder..

 

Jean Gommeren: Druppelirrigatie in aardappelperceel

Binnen het project Wel Goed Water Geven ontvangen boeren en tuinders een tegemoetkoming in de kosten voor bepaalde waterbesparende en -bodemmaatregelen. Jonge ondernemer Jean Gommeren heeft een bijdrage ontvangen voor de aanleg van druppelirrigatie in zijn aardappelperceel. ZLTO specialist Monique Oostvogels ging bij hem langs.