Vollegronds tuinbouw

Met de vakgroep vollegrond zorgen we er samen voor dat signalen uit het veld worden vertaald naar passend beleid en aandacht, zowel lokaal en regionaal als landelijk en internationaal.

De LTO vakgroep stemt, naast de regionale thema’s vanuit de ZLTO vakgroep, ook specifiek per sector af waar de wensen en behoeften liggen. Dit gebeurt vanuit de gewasgroepen.

De vakgroep vollegrond werkt hiervoor samen in het veld en met de specialisten. De vakgroep organiseert zelf bijeenkomsten om met de achterban in gesprek te blijven, maar verwacht ook dat leden daarbij zelf actief hun lidmaatschap benutten en in gezamenlijkheid met ons optrekken om te kunnen blijven ondernemen in de vollegrondstuinbouw.

Uiteindelijk vormen alle leden vollegrondstuinbouw samen de vakgroep; we werken voor en met elkaar aan vooruitgang.

Producten en diensten

Projecten

Documenten

Onze leden vertellen

Blogs

Meer blogs

Sociaal programma

ZLTO is een 'kloppend hart' voor leden en biedt een scala van activiteiten en diensten waarbij het welzijn van leden voorop staat.

Bekijk het aanbod

Nieuws

Meer nieuws

Agenda

Bekijk de volledige agenda

Vollegronds tuinbouw