Ledenblad "van Aa tot Zlto"

Blijf op de hoogte

Als afdeling maken we elke 4 maanden een ledenblad Van Aa tot Zlto, wat we bij de leden bezorgen.

Het ledenblad verschenen in :

Insturen van kopij kan tot eind van de maand voor publicatie. Adverteren in ons ledenblad is ook mogelijk.

De redactie bestaat uit Hans Rijkers, Angelie van de Crommert en Wilco Verbruggen.

Voor vragen over advertenties of inleveren kopij kunt u terecht bij de secretaris Wilco Verbruggen.

Looieind 24 5469 SR Erp 0413 -211342 zltoveghel@zlto.nl

 

Het ledenblad van Aa tot Zlto wordt mede mogelijk gemaakt door onderstaande adverteerders: