Individuele begeleiding en hulpverlening

Heb je als lid behoefte aan een vertrouwelijk gesprek over je sociaal-emotionele of psychische problematiek, dan kun je altijd terecht bij een Sociaal Werker van ZLTO. Willem Leys is actief in Zeeland en West Brabant; Adri van der Plas in Midden en Oost Brabant en Zuid Gelderland.

mj-0911-zeeland--boerderij-zeeland_004

In 2017 hebben de sociaal werkers met bijna tweehonderd leden contact gehad en de meeste van hen thuis bezocht om te praten over situaties van verlies van partner of kind, gezondheidskwesties, relatieproblematieken, burn- out of depressie, stoppen met het bedrijf en verandering van werk, en bij calamiteiten. Zij bieden een luisterend oor, geven professionele adviezen en verwijzen desgewenst door naar specialisten.

Heb je behoefte aan een luisterend oor, neem dan contact op met Willem Leys of Adri van de Plas, sociaal werkers van ZLTO. Zij helpen je graag. In alle vertrouwen en privacy, ook anoniem als dat nodig is. Zij kunnen je ook informeren over het sociaal programma en adviseren bij een keuze van een activiteit.

Wat kost het om mee te doen?

Voor ZLTO leden is deelname aan activiteiten van het sociala programma gratis, met uitsluiting van eventuele overnachtingen op locatie. De kosten worden betaald door het Sociaal Fonds en bijeengebracht door onder meer de jaarlijkse Oogstdankgaven.