Boomteelt en vaste planten

De sector bomen en vaste planten is heel divers. Door het enorm grote aantal teelten zijn geen twee bedrijven hetzelfde. Grootste overeenkomst tussen de bedrijven is dat elk bedrijf verantwoordelijk is voor de eigen afzet. En dus dagelijks de marktontwikkelingen volgt, via de eigen informatie-bronnen.

Header website_0000s_0006_Header boomteelt

ZLTO staat de leden bij door met provincie, gemeenten en waterschappen te overleggen over bestemmingsplannen, waterbeheerplannen en vergunningseisen. De vakgroep focust vooral op de vaktechnische zaken die voor de sector van belang zijn. Van CAO tot gewasbescherming en kennisuitwisseling. Van EU-regelgeving tot uw leveringsvoorwaarden. Het meeste doen we samen met LTO-Noord en LLTB, vanuit de LTO vakgroep bomen en vaste planten.


ZLTO-ondernemersgroep bomen en vaste planten

Je wilt niet alleen bijblijven, maar ook voorop lopen. Binnen ZLTO zijn er 10 ondernemersgroepen boomteelt en vaste planten die onderling ervaringen uitwisselen, en met regelmatig een interessant thema behandelen. Het kan gaan om ondernemerschap, bedrijfsvoering, personeel, teelttechnische zaken, gewasbescherming, social media, marktbenadering, etc. In principe kan elk onderwerp een keer aan bod komen. De groep bepaalt zelf samen met de vaste begeleider het jaarprogramma en de locaties. In 2023 zijn er de volgende ondernemersgroepen:

 • Rozen (begeleiding Dirand van Wijk)
 • Vrouwen van boomkwekers Zundert (begeleiding Frits van Dijkman)
 • Vrouwen van boomkwekers Midden en Oost Brabant (begeleiding Jan van Lavieren)
 • Laanbomen 1 (begeleiding Frans van Wanroij)
 • Laanbomen 2 (begeleiding Frits van Dijkman)
 • Mixgroep containerteelten Midden – Oost Brabant (begeleiding Dirand van Wijk)
 • Bos-haag-sier Zundert (begeleiding René van Gastel)
 • Sierteelt volle grond (begeleiding René van Gastel)
 • Werknemers van WSW bedrijven (begeleiding Dirand van Wijk)

Alle bedrijfsleden en medebedrijfsleden van ZLTO met bomen en/of vaste planten kunnen in principe meedoen, mits er plaats is. Ook leden van LLTB en LTO-Noord zijn welkom. De ondernemersgroepen komen gemiddeld vijf keer per jaar bij elkaar met een gespreksleider/begeleider. De groep bepaalt zelf het tijdstip, locatie is veelal om beurten bij de deelnemers op het bedrijf.

Meer informatie of aanmelden? Neem contact op met Frans Geijs.

ZLTO-excursies en themabijeenkomsten

Naast de themabijeenkomsten voor ZLTO-leden organiseert de vakgroep jaarlijks een beperkt aantal bijeenkomsten voor de leden met bomen en/of vaste planten. Meestal is zo’n bijeenkomst gecombineerd met een excursie naar een interessant bedrijf. De vakgroep organiseert deze avonden of middagen samen met een groepje leden, die de onderwerpen en interessante locaties voor u uitzoeken. De data worden via de nieuwsbrief doorgegeven. Meld je aan en ga mee! Als je zelf een idee hebt, of vaker met ons mee wil denken, neem dan even contact op met Frans Geijs.

Vaktechniek landelijk

De cultuurgroepen zijn de ruggegraat voor de sectorale input op landelijke beleidsdossiers, Europese regelgeving, marktvragen etc. Alle leden met boomteelt en/of vaste planten zijn ingedeeld in één of meer van de landelijke cultuur- of gewasgroepen. De indeling kunt u vinden op de website www.ltobomenenvasteplanten.nl, daar vindt u ook een overzicht van alle leden per cultuurgroep. Zodat niet alleen wij u kunnen benaderen met gerichte informatie of vragen, maar ook uw potentiële klanten. Om die reden wordt de website nog vertaald in verschillende talen. Vanuit de cultuurgroepen worden ook activiteiten georganiseerd voor de leden. Informatie krijgt u o.a. via de nieuwbrief, vaak ook via een persoonlijke uitnodiging (digitaal).

Vakgroep bomen en vaste planten

Het vakgroepbestuur komt 5x per jaar bij elkaar om lopende acties af te stemmen, ontwikkelingen te delen, en nieuwe initiatieven op te starten. Twee keer per jaar wordt het programma gedeeld en besproken in het afstemmingsoverleg, het klankbord voor de vakgroepbestuurders. Deze bijeenkomsten bepalen de agenda voor het komende half jaar. Hiervoor worden ca 30 leden uitgenodigd die op één of andere manier actief zijn in ondernemersgroepen, binnen Naktuinbouw, binnen de afdelingen, met jongeren, etc. Wil je een keer aansluiten? Geef het door aan Frans Geijs.

Onze leden vertellen

Bekijk alle ledenverhalen
 • Heino van Berlo: ‘Lidmaatschap zie ik als zelfontplooiing’

 • jacky Dieleman

  Jacky Dieleman: ‘Geef geen commentaar als je er zelf niets aan doet’

 • stijn bierkens - breedte

  Stijn Bierkens: ‘Belangrijk dat er een organisatie is waar je bij hoort’

ZLTO voordeel

Bekijk nog meer voordeel
 • Header website_0000s_0020_Tielemans computer pc binnen werken

  KPN mobiele telefonie en internet/tv | 5% korting

 • Header website_0000s_0050_zon op dak

  Zelf energie opwekken

 • Header website_0000s_0023_Stal in aanbouw advies

  Dakactie Eternit | € 0,35 per m2

 • Header website_0000s_0049_boeren ondernemers praten met elkaar discussie tuinders leden in gesprek

  Selecta koffie | 20% korting op ingrediƫnten

 • Header website_0000s_0006_P. Van Hedel bemesten gierton

  Diesel | € 2 korting per 100 liter

Uitgelichte projecten

Uitgelicht project RECUPA: Recirculatie technieken trayvelden in aardbeienteelt

Uitgelicht project BodemUP: Haal meer uit je bodem

Bekijk alle projecten