Wel Goed Water Geven

Header website_0000s_0032_Bodem Gerard Mangnus grond

Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe regeling Wel Goed Water Geven voor agrarische ondernemers. Helaas zijn de voorwaarden voor subsidie gewijzigd en zal de aanleg van PGD niet meer subsidiabel zijn. Wij zijn intern in beraad hoe we toch een zo interessant mogelijke regeling kunnen organiseren, waarmee we een groot aantal geïnteresseerden bereiken. Verwachting is dat hier in het najaar van 2023 meer bekend over is. ZLTO weet nog niet aan welke voorwaarden je exact dient te voldoen om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit de regeling en of met terugwerkende kracht gewerkt mag worden.


Verwacht je te gaan investeren in waterconserverende – en/of bodemmaatregelen, én wil je op de hoogte blijven van de nieuwe regeling, vul dan hier je gegevens in. Wij nemen contact met je op, zodra wij meer informatie hebben