ECCO: Lokale energie van boeren

Header website_0000s_0050_zon op dak

Het platteland heeft een groot potentieel voor het winnen van hernieuwbare energie uit biomassa, zon, water en wind. Boeren en tuinders zijn dé regionale energieproducenten en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan het realiseren van energie- en klimaatdoelstellingen. Tegelijkertijd heeft de aanleg van energieinstallaties op boerenland een grote impact op het landschap en de sector. Door als boeren en burgers samen te werken in een energiecoöperatie kun je de optimale locatie voor bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens zoeken en samen profiteren van de opbrengsten. ZLTO ondersteunt gemeenschappen in de opzet en uitrol van lokale energie-initiatieven.


Het ECCO project is Europees gezien afgerond, maar onze collega’s van de belangenbehartiging klimaat en energie, en ook de collega’s van Arvalis (advies) helpen u graag met uw vragen over het onderwerp klimaat en energie.

Als partner in het Interreg ECCO project biedt ZLTO lokale gemeenschappen in het buitengebied de kans om zelf hernieuwbare energie- en klimaatprojecten op te starten. Zo wordt de potentie voor lokale duurzame energieproductie in het landelijk gebied benut en komen de voordelen (de winst) ten goede aan alle betrokkenen. 

Wat willen we bereiken met dit project?

Het doel is om bestaande lokale energiecoöperaties (ECCO’s) robuuster te maken en nieuwe coöperaties op te zetten, in samenwerking met de agrarische sector. ZLTO ondersteunt boeren en lokale partners die aan de slag willen met duurzame energie in de opstart van de coöperatie en het verdere proces, door de verbinding te leggen met relevante partijen, het verdienmodel op te zetten en toekomstplannen te maken. Daarnaast willen we beleidsmakers overtuigen van het belang van lokale energie-initiatieven in de realisatie van energie- en klimaatdoelstellingen. 

Bestaande coöperaties als voorbeeld

Bestaande energiecoöperaties en soortgelijke initiatieven kunnen van elkaar leren. Daarom schuiven we in het ECCO-project een aantal bestaande ECCO's naar voren die fungeren als voorbeeld om beleidsmakers en toekomstige ECCO's te inspireren. Eén van deze ECCO's is de Coöperatie Duurzame Energieketen de Baronie (CDEB), een initiatief van lokale kalverhouders om een lokale energieketen te realiseren binnen de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze-Rijen (ABG-gemeenten), in samenwerking met boeren in de omgeving, lokale overheden, natuurverenigingen en bedrijven. ZLTO ondersteunt CDEB vanaf het begin en werk binnen ECCO aan de verdere ontwikkeling van deze coöperatie. 

Aan de slag?

Wil jij met duurzame energie aan de slag in jouw regio? ZLTO helpt je! Neem contact op met Ton van Korven of Luuk van Wezel.