BBWP: BedrijfsBodemWaterPlan

bloeiend vanggewas langs de A58_liggend

Het BodemBedrijfsWaterPlan (BBWP) levert per perceel maatwerk voor boeren en tuinders. Het maatwerk biedt handvatten voor voldoende watervasthoudend vermogen, het bufferend vermogen van de bodem te vergroten en ook de benutting van nutriënten. Het BBWP brengt al deze aspecten samen in een gebruikersvriendelijke tool waarmee per bedrijf en per perceel adviezen worden gegeven voor een duurzamer bodem- en waterbeheer.


BedrijfsBodemWaterPlan_RGB.pngGoed onderbouwd inzicht in de kwaliteit van de bodem, de aanwezige opgaves en de effectiviteit van maatregelen is essentieel voor het verbeteren van jouw bodemgebruik. Daar helpt heb BBWP bij!

Belangenbehartiging

De opgaves voor de landbouw zijn groot. Gelukkig komt het vakmanschap van de boer daarbij vaak weer centraal te staan. Het BBWP biedt ruimte voor maatwerk. De voordelen die het BBWP biedt voor jou als ondernemer, dragen uiteindelijk ook nog eens bij aan schoon grond- en oppervlaktewater. Met behulp van het BBWP kan de sector dus aantonen welke maatregelen boeren al nemen om de kwaliteit van de bodem en grond- en oppervlaktewater te beschermen. Deze input kan door belangenbehartigers worden ingezet ten behoeve van de lobby.

We werken er hard aan dat het BBWP kan dienen als bewijsvoering voor de genomen maatregelen per bedrijf. Het geeft de ondernemer handvatten om een compensatie te realiseren voor de ecosysteemdiensten die worden geleverd. De sector zet zich namelijk proactief in om maatschappelijke uitdagingen op te lossen, zoals het verbeteren van de waterkwaliteit.

Samen met de adviseur

De BBWP tool vul je samen met jouw adviseur in. De tool biedt veel mogelijkheden om gestructureerd het gesprek aan te gaan, en zo kwaliteit te bieden aan jouw keukentafelgesprekken. Alle achtergrondinformatie over de inzetbaarheid en effectiviteit van maatregelen is binnen handbereik. De vertaling ervan in een concreet en bedrijfsspecifiek plan, vereist de expertise van jouw adviseur.
Mail naar marijgje.wijers@zlto.nl om in contact te komen met een bodemadviseur bij jou in de buurt.

Landelijke uitrol

Het BedrijfsBodemWaterPlan (BBWP) wordt inhoudelijk gevuld op basis van diverse openbare databronnen. Tot dusver zijn de gegevens voor de gebieden Brabant, Zeeland, Rivierenland en andere gebieden in Gelderland ingeladen.
Er starten diverse trajecten door heel Nederland om zo de regionale eigenheid goed in de tool in te laden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met LTO-Noord, LLTB en andere bodemadviesbureaus. Binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer worden honderden projecten opgestart om advies op maat te leveren bij maatregelen die de boer neemt om zijn bodem en landgebruik te verbeteren. Goed onderbouwd inzicht in de kwaliteit van de bodem, de aanwezige opgaves en de effectiviteit van maatregelen is hiervoor essentieel. Daar helpt heb BBWP bij!

Heb jij interesse om zelf of met een groep ondernemers aan de slag te gaan met BBWP in jouw omgeving? Meld jezelf aan via dit formulier.

Hoe werkt het?

Het gebruik van het BBWP is gratis voor agrarische ondernemers. Wil je eens rondkijken binnen de BBWP-applicatie? Meldt je dan aan via de applicatie van het BBWP, of volg een tutorial.

Heb je tips?

Heb je nog ideeën of tips om het BBWP nog beter voor jou te laten werken, laat het ons dan weten via dit formulier.