banner onderwijs

onderwijs-01

Onderwijs

De land- en tuinbouw zijn van oudsher sterk verbonden met het agrarisch onderwijs, zij hebben groot belang bij goede groene opleidingen. Vakmanschap is de basis voor agrarische bedrijven, maar ook innovatie is nodig. De toekomst van de agrarische sector hangt af van goed opgeleide mensen. Het gaat dan vooral om opvolgers van de steeds groter wordende bedrijven, maar ook medewerkers die op verschillende functies in de bedrijven een belangrijke rol spelen.

Boeren en tuinders met passie voor onderwijs

ZLTO roept haar leden op om mee te denken over het beroepsgerichte onderwijs voor de dierlijke- en plantaardige sectoren. Door middel van beroepenveldcommissies worden signalen over kwaliteit van het onderwijs in de regio’s opgehaald en met het onderwijs besproken. Nieuwe trends en mogelijkheden worden getoetst, bijvoorbeeld of stages op de juiste manier ingevuld worden. Zo kunnen boeren en tuinders met passie voor onderwijs samenwerken aan de versteviging van de kwaliteit van het groene onderwijs.

Toekomstvisie

In het onderwijs zijn verschillende ontwikkelingen gaande: vakopleidingen worden meer geconcentreerd, er wordt ingezet op intensivering van de samenwerking tussen onderwijs en de praktijk en er wordt gestuurd op het vrijmaken van voldoende financiële middelen om die samenwerking structureel te realiseren. Zo zijn er al samenwerkingsverbanden met opleidingen in Europa en ook daarbuiten, waar een theorieprogramma wordt aangeboden op basis van e-learning. Voor het praktijkonderwijs komen leerlingen dan nog twee weken per jaar naar bedrijven toe.

Contactpersonen

Subthema's

LTO Ledenvoordeel

Producten en diensten

Projecten

Documenten

Onze leden vertellen

Blogs

Meer blogs

Nieuws

Meer nieuws

Agenda

Bekijk de volledige agenda

Onderwijs