'Grond terug' bij onteigening

Op onteigening zit je als ondernemer nooit te wachten. Maar als het je overkomt, dan wil je dusdanig gecompenseerd worden dat je op dezelfde voet verder kunt met je bedrijf. In de praktijk wordt dat steeds moeilijker waardoor de impact van onteigening toeneemt.

‘Ik kom regelmatig bij agrarische ondernemers die door de overheid of een projectontwikkelaar gevraagd worden om (een deel van) hun bedrijf af te staan’, zegt onteigeningsadviseur Arjan van Heerebeek van ZLTO. ‘Meestal gaat het om realisatie van woningbouw, bedrijfsterrein of infrastructuur. Als de eigenaar en de overheid uiteindelijk niet tot een overeenstemming komen, dreigt gerechtelijke onteigening. In de praktijk is dat maar een klein deel. Circa 95% van de zaken wordt buiten de rechtszaal geregeld.’

Schadeloosstelling

‘Het uitgangspunt bij onteigening is volledige schadeloosstelling’ benadrukt Van Heerebeek. ‘De eigenaar moet na de onteigening financieel gezien in dezelfde positie komen als voorheen. Uiteindelijk is daar dus een nieuw stuk grond voor nodig, of zelfs een nieuw bedrijf. Volgens de Onteigeningswet moet de overheid onderzoeken of een vervangend bedrijf of grond kan worden aangeboden. Maar als dat niet lukt, dan heeft de boer enkel recht op een vergoeding in geld.’

Hoewel dat redelijk klinkt, zijn boeren lang niet altijd geholpen met een zak geld. Op de huidige markt is het namelijk niet eenvoudig om met dat geld een nieuw bedrijf of vervangende grond te kopen. En geld op de bank wordt alleen maar minder waard.

‘Uitgekochte ondernemers willen verplaatsen naar een locatie met meer mogelijkheden. In de huidige markt komen die slechts sporadisch vrij’, zegt Van Heerebeek. Het is druk op die vastgoedmarkt. ‘Niet alleen ondernemers zijn op zoek, ook de overheid zelf koopt veel grond op. Verder zijn er stedelingen die vanwege de overspannen woningmarkt hun heil zoeken op het platteland. Tegelijkertijd kiezen landeigenaren liever voor het verpachten van grond dan het te verkopen omdat een vermogen op de bank een negatief rendement oplevert.’

Advies

De meeste eigenaren die met onteigening te maken krijgen, wensen dan ook ‘grond terug’. Wanneer het buiten de rechtszaal geregeld wordt, heb je als eigenaar recht op vergoeding van deskundige bijstand door een onteigeningsadviseur. De adviseurs van ZLTO Vastgoed beschikken over een groot netwerk en kunnen helpen bij de verkoop en bij het vinden van een vervangende locatie voor het doorstarten van het bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met Arjan van Heerebeek of bel naar ons kantoor (’s Hertogenbosch - 073 - 217 3580; Colijnsplaat: 0113 - 247 747).

Meer weten?

ZLTO - personeel shoot april 2018- Arjan van Heerebeek (4)
Arjan van Heerebeek

Makelaar – Taxateur – Onteigeningsdeskundige | ZLTO Vastgoed

06 212 124 31

Tekst: Michiel Elands

Hoe ben je bij ZLTO terecht gekomen?

‘Ik heb in 1995 gesolliciteerd op de functie onteigeningsadviseur bij de NCB. Het mooie van mijn werk vind ik de combinatie van juridische kennis en kijk op vastgoed. Ik heb een groot aantal onteigeningsprocedures meegemaakt met de aanleg van de A16, de HSL, A50, rondweg Eindhoven en uitbreidingen van bedrijvenparken en woongebieden. Nu staan we als land- en tuinbouw voor een grote transitie richting duurzaamheid, mede aangestuurd door de wet- en regelgeving,’

Wat is jouw expertise?

‘Ik noem mezelf weleens specialist ‘warme grond’. Warme grond wil zeggen dat de plek in de nabije toekomst veel meer waard wordt, omdat agrarische grond bestemd is voor bijvoorbeeld woningbouw of bedrijven. Het liefst neem ik het totale traject van verplaatsing van een boerderij voor mijn rekening: het taxeren, een goede schadeloosstelling onderhandelen en een nieuwe plek vinden om een bedrijf eventueel verder uit te kunnen breiden.’

Hoe ga je daarbij te werk?

‘Ik zeg altijd tegen leden: een boerderij verkopen dat doen we het beste samen. We stellen vooraf een doel van de verkoop en dat is voor iedereen verschillend. Wil je zoveel mogelijk geld beuren, een mooi huis in het dorp of een nieuwe locatie met een grotere huiskavel? Het is een genot als het doel, soms vele jaren later, is bereikt. Soms kunnen boeren als gevolg van onteigening echt een stap vooruit zetten.’

Zo mooi zal het niet altijd zijn, toch?

‘Klopt. Zeker nieuwe infrastructuur heeft veel gevolgen, met name door de wettelijk vastgelegde natuurcompensatie. Al deze grond gaat voor de land- en tuinbouw verloren. Het klinkt wat cru, maar je kunt beter met je boerderij onder een geplande nieuwe weg liggen dan er vlak naast. De druk op de grondmarkt in dat gebied wordt altijd groter.’

Hoe blik je terug op de economische crisis?

‘De onteigeningsmarkt droogde op, maar zelf ben ik in de agrarische makelaardij gestapt. De verkoop van vrijgekomen agrarische bebouwing zoals woonboerderijen spreekt mij erg aan. Ik probeer samen met de juiste persoon op de juiste plek iets moois te ontwikkelen, zoals een recreatiebedrijf, een stadsboerderij of een hondenpension.’

Wat typeert jou als persoon?

‘Ik heb een praktische instelling. Onderhandelingsvaardigheden combineer ik met mijn kennis op het gebied van vastgoed en wet- en regelgeving. Ik kan out-of-the-box meedenken met de wensen van een ondernemer en goed adviseren over plussen en minnen. We hebben ooit een boerderij diagonaal gesplitst, zodat de eigenaren op hoge leeftijd in hun vertrouwde omgeving konden blijven wonen.’

Hoe woon je zelf?

‘Dankzij mijn werk voor ZLTO, kan ik in Spoordonk mijn eigen boerderij bouwen. Ik ben thuis altijd aan het klussen. In de toekomst wil ik volop genieten van rust, ruimte en het vrije boerenleven. Ik heb grond van beide buren bijgekocht en daarmee de huiskavel flink uitgebreid, zodat ik in de toekomst in de biologische tuinbouw of recreatie kan stappen. Mijn zoon Ryan is vijfeneenhalf. Hij woont bij zijn moeder in Den Bosch en komt regelmatig naar de boerderij. Hopelijk gaat hij ooit het stokje overnemen.’

Gerelateerd nieuws

2
Akkerbouw
17
2
Biologische land
18
2
Boomteelt en Vaste planten
19
2
Fruitteelt
20
2
Glastuinbouw
21
2
Konijnenhouderij
22
2
Melkgeitenhouderij
23
2
Melkveehouderij
2
2
Multifunctionele landbouw
24
2
Paardenhouderij
25
2
Paddenstoelenteelt
27
2
Pelsdierenhouderij
28
2
Pluimveehouderij
26
2
Schapenhouderij
29
2
Varkenshouderij
30
2
Vleeskalveren
31
2
Vleesveehouderij
142
2
Vollegronds tuinbouw
32
1
Toekomst van je bedrijf
14
4
Vastgoed en Makelaardij
48
6
Advies
190