Vooral in het zuiden hogere pachtprijzen

mj-0810-west-brabant-agrarisch-natuurbeheer--agrarisch-landschap-(3)

Het ministerie van LNV heeft de pachtnormen voor 2021 bekend gemaakt. Vooral in de zuidelijke regio’s gaan de prijzen omhoog.

Met name de stijging in het zuidwestelijk akkerbouwgebied is opvallend. De pachtnorm wordt daar met 25% naar boven bijgesteld. Dat komt bovenop een stijging van 20% vorig jaar.

Ook in Zuidwest-Brabant en het zuidelijk veehouderijgebied gaat de pachtnorm omhoog, met respectievelijk 12% en 10%. De stijging is opvallend, met name in vergelijking met de rest van Nederland. Op de meeste plaatsen daalt de gemiddelde pachtnorm juist.

De pachtprijzen mogen vanaf het volgende pachtjaar worden aangepast. Heb je grond in pacht? Check dan goed of de prijsaanpassingen kloppen met de norm. Voor advies kun je terecht bij Ferko de Kubber van ZLTO Vastgoed: ferko.de.kubber@zlto.nl (06 – 516 957 51).

Gerelateerd nieuws

2
Akkerbouw
17
2
Biologische land
18
2
Boomteelt en Vaste planten
19
2
Fruitteelt
20
2
Glastuinbouw
21
2
Konijnenhouderij
22
2
Melkgeitenhouderij
23
2
Melkveehouderij
2
2
Multifunctionele landbouw
24
2
Paardenhouderij
25
2
Paddenstoelenteelt
27
2
Pelsdierenhouderij
28
2
Pluimveehouderij
26
2
Schapenhouderij
29
2
Varkenshouderij
30
2
Vleeskalveren
31
2
Vleesveehouderij
142
2
Vollegronds tuinbouw
32
6
Advies
190