Bedrijfsopvolgingsregeling staat ter discussie: gevolgen voor boerenbedrijf

zlto---kerst-2015---van-den-broek---wanroij-108609

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is onlangs weer in het nieuws. In een rapport van vorig jaar pleitten ambtenaren van het ministerie van financiën voor versobering van deze maatregel. Wat houdt die in, en wat betekent het voor het boerenbedrijf? ZLTO-adviseur Anja Roes geeft uitleg.

Wat houdt de BOR in?

'Als een opvolger het bedrijf overneemt voor een prijs die lager is dan de vrije verkoopwaarde, zou je normaal gesproken schenkbelasting moeten betalen over het verschil. Maar met de bedrijfsopvolgingsregeling wordt dat verschil onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld.'

Wat zijn de plannen van de overheid?

'Er zijn nog geen concrete plannen en dus nog geen reden tot onrust. Maar de regeling staat mogelijk ter discussie, zo blijkt uit ambtelijke rapporten. Een nieuwe coalitie zou hierover een beslissing kunnen gaan nemen.'

Wat zou afschaffing van de regeling betekenen voor bedrijfsopvolgers?

'Dat zou een forse belastingaanslag betekenen bij een overname. Stel dat je een melkveebedrijf wilt overdragen met een vrije verkoopwaarde van zes miljoen, maar de opvolger kan maar anderhalf miljoen betalen. Het verschil van 4,5 miljoen is fiscaal gezien een schenking, waar je een schenkbelasting over zou moeten betalen.

'Het is de vraag of zoiets te financieren zou zijn. In veel gevallen is het dat denk ik niet. In het bovenstaande voorbeeld gaat het om een extra last van een miljoen. De overname is dan gewoon niet haalbaar.'

Hoe belangrijk is deze regeling voor de agrarische sector?

'De BOR is van levensbelang voor de sector. Zeker bij grondgebonden bedrijven is er een groot verschil tussen de verkoopwaarde van het bedrijf en de overnamesom van de opvolger. Niet omdat ouders hun kinderen een cadeautje willen geven, maar omdat de opvolgers niet meer kunnen betalen. In de agrarische sector is het al lastig genoeg om een inkomen uit het bedrijf te halen. Daardoor is het nu al moeilijk om een opvolger te vinden. Zonder de BOR wordt het voor veel opvolgers onmogelijk om het bedrijf voort te zetten. Per saldo moet er immers veel meer belasting worden afgetikt, waardoor ofwel de financiering voor de opvolger te zwaar wordt ofwel er voor de ouders minder vermogen resteert.'

Wat kunnen jullie als adviseurs betekenen?

'Wij begeleiden bij alle aspecten van een opvolgingstraject. We hebben zowel oog voor de zakelijke aspecten, bijvoorbeeld de fiscale en financiële mogelijkheden en afspraken die je kunt vastleggen in maatschap of vof. Maar daarnaast ook zeker de persoonlijke aspecten. Denk aan het bespreekbaar maken van ieders wensen en verwachtingen, de begeleiding van de samenwerking en het begeleiden van gesprekken met het hele gezin. Of de coaching van de opvolger.'

Bedrijfsopvolging is een belangrijk punt in onze lobby richting de provinciale en landelijke overheid, en onderdeel van onze inbreng voor de provinciale omgevingsvisie. Vooralsnog zijn er geen tekenen dat de politiek de BOR wil versoberen of afschaffen.

Wil je advies of begeleiding bij een bedrijfovername? Lees dan hier verder.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen

Gerelateerd nieuws

2
Akkerbouw
17
2
Biologische land
18
2
Boomteelt en Vaste planten
19
2
Fruitteelt
20
2
Glastuinbouw
21
2
Konijnenhouderij
22
2
Melkgeitenhouderij
23
2
Melkveehouderij
2
2
Multifunctionele landbouw
24
2
Paardenhouderij
25
2
Paddenstoelenteelt
27
2
Pelsdierenhouderij
28
2
Pluimveehouderij
26
2
Schapenhouderij
29
2
Varkenshouderij
30
2
Vleeskalveren
31
2
Vleesveehouderij
142
2
Vollegronds tuinbouw
32
1
Toekomst van je bedrijf
14