zlto---t.-van-gogh---ammerzoden-081122-1

Melkveehouderij

ZLTO werkt samen met de Nederlandse melkveehouders aan een economisch duurzame sector met maatschappelijke waardering. Door samenwerken, innoveren en communiceren kunnen ondernemers hun positie versterken.

De vakgroep zoekt de dialoog met nationale, provinciale en lokale overheden om ruimte in ondernemerschap mogelijk te maken. Wij vertegenwoordigen onze leden melkveehouders daar en waar belangen aan de orde zijn. Verder organiseren wij lokaal via afdelingen en regionaal in het ZLTO-gebied tal van bijeenkomsten.

Wekelijks worden de leden geïnformeerd via de digitale ZLTO Nieuwsbrief over actuele zaken en standpunten. Ook via de Nieuwe Oogst, website en direct via de mail worden de leden op de hoogte gehouden. Uiteindelijk staat de vakgroep voor alle ZLTO-leden melkveehouders om hun belangen te behartigen.

Duurzame zuivelketen

Nederlandse zuivel is toonaangevend in de wereld. Op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en smaak. We verbeteren onszelf om zo onze voorsprong door te geven aan de volgende generatie. Zo produceren we producten met toegevoegde waarde. Dit zorgt voor een gemiddeld hogere melkprijs en een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Dit is mogelijk door samenwerking, vakmanschap en innovatie. Dit filmpje is ontwikkeld door de Duurzame Zuivelketen, een gezamenlijk initiatief van LTO en NZO.

Wie helpt onze visie aanscherpen?

24 enthousiaste LTO-melkveehouders hebben samen gewerkt aan een visie voor de melkveehouderij. Bent je nieuwsgierig naar het visievoorstel? En ben je bereid om in een kleinschalige bijeenkomst met twee van de visiereizigers hierover in gesprek te gaan? Dan zoeken we jou! De visiereizigers zijn in juli een intensief visietraject gestart. De visie die ze hebben gevormd willen ze toetsen bij hun collega melkveehouders. Dat doen zij in tweetallen tijdens regionale bijeenkomsten met maximaal 20 leden. In iedere regio wordt tussen 23 oktober en 3 november zo’n bijeenkomst georganiseerd. Bekijk de data hier!

Producten en diensten

LTO Ledenvoordeel

Projecten

Onze leden vertellen

Links

Nieuws

Meer nieuws

Agenda

Bekijk de volledige agenda

Melkveehouderij