Hoe kan het wel? Een blik op de toekomst.

zlto---joris-baecke-084599-2

Beleidsnota’s en krantenkoppen laten tegenwoordig vooral zien wat niet kan. Helaas. Wij zoeken liever met politieke-bestuurlijke, maatschappelijke en ketenpartners naar wat wél kan. Hoe kunnen ondernemers blijven bestaan met gezonde bedrijven terwijl zij emissies verlagen op een realistische manier? Dat is het doel van de dialoogreeks van ZLTO, die onder meer bestaat uit de podcastreeks 'Hoe kan het wel?' en een dialoogsessie op 30 januari.


Onze sector ligt sterk onder vuur. De nadruk ligt op wat het voldoen aan Europese regels. Maar aan perspectief voor boeren wordt voorbij gegaan. Wij willen praten over de vraag hoe het wel kan. ZLTO heeft een eigen antwoord geformuleerd op deze vraag. In de volgende tien punten maken we duidelijk: zo kan het wel.

Kennis, kunde en waarde

Gebruik de kennis, kunde en waarde van onze Nederlandse vruchtbare delta binnen de EU. Deze is essentieel voor een zelfvoorzienend Europees voedselsysteem. Gelet op de actuele geopolitieke ontwikkelingen is dit broodnodig: zorg voor een Europese voedselstrategie waarin de rol van Nederland erkend wordt.

Ruimte en grond

Schep ruimte en geef grond aan de land- en tuinbouw voor extensiverings-, klimaat-, en wateropgaven en erken de agrarische sector als motor van een nieuwe – biobased – economie.

Bekijk de podcast 'Hoe kan het wel?: biobased grondstoffen'.

Duurzaam intensief

Blijf ook inzetten op de intensieve duurzame land- en tuinbouw: deze heeft een belangrijke plek in de voedsel- en groenvoorziening om een onevenredig grote grondclaim te voorkomen.

Innoveren

Creëer ruimte voor het brede aanbod aan innovatieve oplossingen in bodem- en waterbeheer. Voldoende en kwalitatief hoogwaardige mest op maat evenals zoet water moeten we waarborgen. Houd de waarde van carbon farming en functionele agrodiversiteit in het oog.  

Veehouderij in de kringloop

Draag zorg voor de duurzame en diervriendelijke veehouderij: deze heeft een essentiële rol in de kringlooplandbouw. Waardeer en stimuleer hun rol in de kringloop van essentiële nutriënten voor een gezonde bodem, onze humane voedselvoorziening en het terugdringen van voedselverspilling.

Energietransitie

Geef agrarisch ondernemers een sleutelrol in de energietransitie: zij kunnen groen gas, zonne- en windenergie produceren. Voor de glastuinbouw liggen kansen op het gebied van waterstof en geothermie.

Bekijk de podcast 'Hoe kan het wel?: groene energie'

Gezond voedsel

Onderschrijf het belang van gezond voedsel als effectieve preventie om de onverantwoord snel oplopende zorgkosten van welvaartsziekten tegen te gaan. De zorg- en voedselsectoren moeten de handen ineenslaan en concrete oplossingen bieden. Denk daarbij aan gezonde voedseleducatie- en omgeving.  

Eerlijke prijs

Bied een structurele beloning voor de werkelijke bijdrage van boeren voor het vasthouden van water en koolstof en het waarborgen van biodiversiteit en natuurbeheer en zorg dat deze beloningen meerjarig en substantieel zijn. Een eerlijke prijs voor agrarisch ondernemers in het verdienmodel van de hele keten is hierbij voorwaardelijk.

Beluister de podcast 'Hoe kan het wel?: eerlijke prijs'.

Eiwittransitie

Bevorder als overheid vraag en aanbod: boeren en tuinders spelen een grote rol in de eiwittransitie. Plantaardige eiwitten van Nederlandse bodem verdienen een gelijk speelveld in Europa.

ZLTO stimuleert de teelt van plantaardige eiwitten met verschillende projecten, zoals Foodlab Pulses:

Stimuleer verduurzaming

Stimuleer de verduurzaming van de land- en tuinbouw door agrarisch natuur- en landschapsbeheer en ecosysteemdiensten. De verdere ontwikkeling van de biologische landbouw is onderdeel van onze rijke landbouwcultuur.