Lid worden!
me-0610-bleiswijk-kassen-landschappelijke-inpassing-(8)

Glastuinbouw

De Nederlandse glastuinbouw is een krachtige en innovatieve sector. Nederlandse tuinders telen op een verantwoorde manier groenten, bloemen en planten ter bevordering van de gezondheid en het welzijn van consumenten in Europa en daarbuiten.

Glastuinbouwondernemers zijn in staat om de wensen van consumenten, milieueisen en economie te verenigen in hun bedrijfsvoering. In de beschermende omgeving van de kas gebruiken zij al het goede van de natuur optimaal, houden zij ziekten en belagers buiten de deur en sluiten zij milieubelastende reststromen uit. Ook werken zij met zorg aan de arbeidsomstandigheden van hun personeel.

Glastuinbouw Nederland

Glastuinbouw Nederland is de verkorte statutaire naam van LTO Glaskracht Nederland. Hierin werken LTO Noord, ZLTO en LLTB samen. Ruim 70% van het totale glastuinbouwareaal in Nederland is aangesloten. De ondernemersorganisatie verenigt en ondersteunt ondernemers met als belangrijkste activiteiten lobby richting de landelijke, provinciale en regionale overheden, het aanjagen kennisontwikkeling en het inspireren van ondernemers door kennisuitwisseling.

Met Kennis in je Kas (KijK) en het programma Verantwoorde Glastuinbouw investeert Glastuinbouw Nederland in de verdere vergroening en verduurzaming van de glastuinbouwsector. Zo dragen we bij aan een sterk ondernemersklimaat, een gezonde en internationaal sterke sector.

Meer informatie: www.glastuinbouwnederland.nl

 

Voorwaarts Mars - de circulaire kas als kans voor de toekomst from Glastuinbouw Nederland on Vimeo.

Producten en diensten

Projecten

Documenten

Onze leden vertellen

Blogs

Meer blogs

Sociaal programma

ZLTO is een 'kloppend hart' voor leden en biedt een scala van activiteiten en diensten waarbij het welzijn van leden voorop staat.

Bekijk het aanbod

Nieuws

Meer nieuws

Agenda

Bekijk de volledige agenda

glastuinbouw

Regionale belangenbehartiging

In de samenwerking Glastuinbouw Nederland pakken we de landelijke glastuinbouwthema’s op. Via de regionale organisatie ZLTO met haar verankering in de lokale afdelingen verzorgen we de belangenbehartiging op het gebied van Ruimtelijke ordening, Provinciale aangelegenheden, contacten met Waterschappen rondom waterbeheer en ondersteuning van lokale ondernemersvraagstukken o.a. op het gebied van huisvesting.

Daarnaast biedt ZLTO verschillende adviseurs en projectleiders welke ingehuurd kunnen worden voor specifieke ondernemersvragen en onderwerpen die raakvlak hebben met de bedrijfsontwikkeling en bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden. Via NCB-ontwikkelingen is de ZLTO tevens betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe glastuinbouwgebieden, dit via participatie in de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij.

Innovatie

Via de innovatieprogramma's Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid stimuleren wij de professionalisering en vernieuwing van de glastuinbouwbedrijven. Deze programma’s hebben ten eerste als doel om ondernemers bewust te laten worden van de noodzaak tot verandering op het gebied van Energie, Plantgezondheid en Water. Binnen enkele programmaonderdelen, zoals Het Nieuwe Telen worden leden gestimuleerd in de toepassing van kennis binnen het bedrijf.

Beleidsbeïnvloeding

In onze lobby richting overheid, politiek en maatschappelijke organisaties proberen we voor onze leden continue randvoorwaarden te scheppen om zo optimaal te kunnen ondernemen. We zijn een organisatie waarnaar wordt geluisterd. Leden bepalen mede de onderwerpen van onze agenda. 
Onze beleidsspecialisten werken samen met andere brancheorganisaties, waaronder LTO Nederland, VNO-NCW, Dutch Produce Association, Plantum NL en VBN.

Vaktechniek / gewasnetwerk

Wij initiëren, stimuleren en faciliteren collectieve kennisontwikkeling en -uitwisseling ter verbetering van de totale bedrijfsvoering van onze leden. Dit doen we door de actieve begeleiding van gewascommissies en onderzoek. De netwerkcoördinatoren werken hierin samen met ondernemers, toeleveranciers en onderzoeksinstellingen. Voor grensverleggende innovaties zijn wij initiatiefnemer van Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN).

Glastuinbouw