me-0610-bleiswijk-kassen-landschappelijke-inpassing-(8)

Glastuinbouw

De glastuinbouwafdelingen van ZLTO, LTO Noord en LLTB bundelen haar krachten in Glastuinbouw Nederland. In deze organisatie werken we samen aan landelijke activiteiten op het gebied van sectorale beleidsbeïnvloeding, vaktechniek en innovatie voor de aangesloten glastuinbouwondernemers. Samen vertegenwoordigen we 70% van het totale glastuin-bouwareaal en geven we invulling aan de landelijke activiteiten op het gebied van Energie, Plantgezondheid, Water, Milieu, Arbeid en Ondernemerschap

Optimale ondernemersvoorwaarden voor aangesloten glastuinbouwbedrijven zijn onze belangrijkste drijfveer. Hierdoor versterken wij het ondernemerschap van deze bedrijven en blijft de Nederlandse glastuinbouw internationaal voorop lopen. Sterke ondernemers zorgen immers voor een sterke sector.

Lees meer over wat wij doen op het gebied van:

Producten en diensten

Projecten

Documenten

Onze leden vertellen

Blogs

Meer blogs

Sociaal programma

ZLTO is een 'kloppend hart' voor leden en biedt een scala van activiteiten en diensten waarbij het welzijn van leden voorop staat.

Bekijk het aanbod

Nieuws

Meer nieuws

Agenda

Bekijk de volledige agenda

glastuinbouw

Regionale belangenbehartiging

In de samenwerking Glastuinbouw Nederland pakken we de landelijke glastuinbouwthema’s op. Via de regionale organisatie ZLTO met haar verankering in de lokale afdelingen verzorgen we de belangenbehartiging op het gebied van Ruimtelijke ordening, Provinciale aangelegenheden, contacten met Waterschappen rondom waterbeheer en ondersteuning van lokale ondernemersvraagstukken o.a. op het gebied van huisvesting.

Daarnaast biedt ZLTO verschillende adviseurs en projectleiders welke ingehuurd kunnen worden voor specifieke ondernemersvragen en onderwerpen die raakvlak hebben met de bedrijfsontwikkeling en bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden. Via NCB-ontwikkelingen is de ZLTO tevens betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe glastuinbouwgebieden, dit via participatie in de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij.

Innovatie

Via de innovatieprogramma's Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid stimuleren wij de professionalisering en vernieuwing van de glastuinbouwbedrijven. Deze programma’s hebben ten eerste als doel om ondernemers bewust te laten worden van de noodzaak tot verandering op het gebied van Energie, Plantgezondheid en Water. Binnen enkele programmaonderdelen, zoals Het Nieuwe Telen worden leden gestimuleerd in de toepassing van kennis binnen het bedrijf.

Beleidsbeïnvloeding

In onze lobby richting overheid, politiek en maatschappelijke organisaties proberen we voor onze leden continue randvoorwaarden te scheppen om zo optimaal te kunnen ondernemen. We zijn een organisatie waarnaar wordt geluisterd. Leden bepalen mede de onderwerpen van onze agenda. 
Onze beleidsspecialisten werken samen met andere brancheorganisaties, waaronder LTO Nederland, VNO-NCW, Dutch Produce Association, Plantum NL en VBN.

Vaktechniek / gewasnetwerk

Wij initiëren, stimuleren en faciliteren collectieve kennisontwikkeling en -uitwisseling ter verbetering van de totale bedrijfsvoering van onze leden. Dit doen we door de actieve begeleiding van gewascommissies en onderzoek. De netwerkcoördinatoren werken hierin samen met ondernemers, toeleveranciers en onderzoeksinstellingen. Voor grensverleggende innovaties zijn wij initiatiefnemer van Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN).

Glastuinbouw