Afdelingsbanner website - De Hilver

De Hilver

ZLTO De Hilver behartigt de belangen van haar leden in de agrarische sector. In de zes kernen Hilvarenbeek, Biest-Houtakker, Diessen, Haghorst, Baarschot en Esbeek maakt de afdeling zich sterk voor een verduurzaming van de agrarische sector, door aandacht te hebben voor mens, dier, milieu en de omgeving van boeren en tuinders.

zlto---joris-baecke-084594

Onze leden zijn actief op ongeveer 110 bedrijven. Naast rundveehouderij is de intensieve veehouderij en boomteelt goed vertegenwoordigd in onze afdeling.

 

Het bestuur bestaat uit 5 personen en een secretaris/penningmeester. Ieder bestuurslid is verantwoordelijk voor een of meerdere portefeuilles. Dit alles om de belangen van de leden zo goed mogelijk te behartigen in bijv. bestemmingsplan buitengebied en andere ontwikkelingen in het buitengebied. Regelmatig is er overleg met wethouders en ambtenaren.

Ook de samenwerking met natuurverenigingen en economisch actieplan Beeks Buiten zijn nadrukkelijk aanwezig. 

 

Nieuws

Meer nieuws

U heeft geen rechten tot deze informatie

Vergaderingen

U heeft geen rechten tot deze informatie

Voorgaande vergadering

U heeft geen rechten tot deze informatie

De Hilver (Midden)