ZLTO Congres FullWidthBanner3

ZLTO Congres - 14 december ‘s-Hertogenbosch

Vernieuwing in agrifood als aanjager voor de lokale economie en samenleving

zlto---congres-2015-1169

Het ZLTO Congres op 14 december; boeren hebben een oplossing. Boeren en tuinders dragen hun steentje bij aan maatschappelijke uitdagingen. Daar zijn wij van ZLTO, als belangenbehartigers van deze ondernemers, trots op. Bij welke innovatieve oplossingen kan de agrifood sector een sleutelrol vervullen? Laat u verrassen door de mogelijkheden en kom naar het ZLTO Congres op donderdag 14 december in Congrescentrum 1931 in ’s-Hertogenbosch.

Het ZLTO Congres is de plek waar u samen met bestuurders, professionals uit de agrifood en andere stakeholders kijkt naar de rol van het boerenbedrijf in de lokale economie en samenleving. Welke kansen liggen er voor innovatie?

Boeren hebben een oplossing!

Misschien kent u ze al: de voorbeelden in uw regio of vakgebied van agrariërs die op lokaal of regionaal niveau belangrijke stappen zetten? Bijvoorbeeld door het opwekken van energie vanuit wind, zon en mest. Of door zich bezig te houden met het sluiten van kringlopen op regionale schaal. Of door verbinding te zoeken met sectoren zoals design, logistiek, technologie, retail en onderwijs. Ook nemen veel boeren en tuinders initiatief om de leefbaarheid op het platteland te stimuleren, door lokale zorg, recreatie of voedselverkoop aan te bieden. Aan vraagstukken zoals klimaat, voedselzekerheid en energie leveren ze een belangrijke bijdrage. Het gebeurt dagelijks. Ook bij u om de hoek.

Foto's

Bekijk de foto's van het ZLTO Congres 2017 hieronder.

‘Wie gaat coalitie met leden aan?’

De meest betekenisvolle sector in de maatschappij is de land- en tuinbouw. Want wie kan er nog meer zeggen dat ze verzorgers zijn van dier, plant én ecosysteem?’ Daarmee trapte ZLTO-voorzitter Hans Huijbers het ZLTO Congres af. Zijn er dan helemaal geen problemen in de sector? Heus wel. Maar bij het ZLTO Congres gingen de bezoekers vooral goedgezind met elkaar in gesprek over kansen.

 

‘Wie gaat de coalitie aan met onze leden?’, vroeg Huijbers zich hardop af. ‘En moeten boeren en tuinders blijven hangen in het denken in regels op basis van problemen van acht jaar geleden? Of mogen ze denken in oplossingen?’

Pijlen op mainstream

Huijbers vindt overigens dat de pijlen in heel het verduurzamingsverhaal meer gericht zouden moeten worden op de mainstream, ’90 procent van de ondernemers’, in plaats van het accent zo nadrukkelijk te leggen op niche. ‘We zouden veel meer bereiken als de gangbare landbouw een klein stapje zet, dan wanneer een kleine groep van die grote stappen zet.’

Vooral op lokaal niveau hebben boeren en tuinders de sleutel in handen voor uitdagingen op het gebied van klimaat, voedselzekerheid en een vitaal platteland. BAJK-voorzitter Henri van den Boomen ziet die rol helemaal zitten voor de jonge generatie. ‘We zijn trots en we laten steeds meer zien wat we doen en hoe we dat doen. Je ziet de waardering voor de sector groeien’, reageerde hij op het verhaal van Huijbers.

Over klimaat deed Marjan Minnesma

een boekje open. De directeur van Urgenda hamerde erop dat de ‘klimaatverandering nu aan de gang is. We hebben haast. Een temperatuurverhoging van 1,5 graden wereldwijd is net leefbaar. Maar als we op dit tempo doorgaan dan stijgt de temperatuur 3 graden.’ Minnesma schotelde de bezoekers voor dat de hoge CO2-uitstoot anno nu gelijk is aan die in 1990. De agrarische sector heeft de uitstoot wel al sterk verminderd. Ze riep boeren en tuinders op om bodemvraagstukken aan te pakken. ‘Het is heel mooi dat de landbouw de laatste dertig jaar al flink reduceert op CO2-uitstoot. En misschien moeten boeren wel geld gaan verdienen met het vasthouden van koolstof in de bodem’, stelde ze voor.

Druk op grond

Verder hield Minnesma een pleidooi om minder vlees te eten en ‘ketens zo kort als mogelijk en zo lang als nodig’ te maken. Biobased economy is volgens haar een kansrijke beweging. ‘Maar let op, er komt in de toekomst veel druk te liggen op landbouwgronden. Goede grond wordt schaars. Ik zou landbouwgrond daarom altijd primair blijven inzetten voor voedselproductie.’