Bodem UP: Haal meer uit uw bodem

Ga met ons aan de slag voor een betere bodemvruchtbaarheid, voor een betere benutting van nutriënten en om nog meer uit uw bodem te halen. Wij begeleiden u in het nemen van de juiste stappen om de bodem op uw bedrijf te verbeteren.

Dit traject wordt u aangeboden door ZLTO. Samen met u zoeken we uit hoe we met praktische maatregelen een efficiëntere nutriëntenbenutting realiseren. Door deel te nemen aan dit adviestraject geniet u vier jaar lang van advies en draagt u ook bij aan goed en veilig drinkwater voor uw omgeving.

 

Wat mag u van ons verwachten

  • Gedurende vier jaar kunnen we u vier keer per jaar adviseren en begeleiden bij het selecteren, uitvoeren en evalueren van maatregelen op een perceel waarvan u denkt of hoopt dat er winst te halen is.
  • Het adviestraject mikt op praktisch en toepasbare maatregelen waarmee een betere productie, betere bodem- en waterkwaliteit en/of minder afhankelijkheid van het waterschap wordt bereikt.
  • Met de adviseur zoekt u samen uit welke maatregelen het beste passen bij het perceel, het productiesysteem en bij uw doelstellingen.

U bent in de lead

  • Als ondernemer beslist u welke maatregel u wilt uitvoeren.
  • Samen met de adviseur voert u de maatregel uit.
  • Samen evalueert u het effect van de maatregel.

Gebieden
We starten dit adviestraject met vier grondwaterbeschermingsgebieden in het laatste kwartaal van 2018: Vessem, Helvoirt, Gilze en Bergen op Zoom. Begin 2019 breiden we uit naar nog vier gebieden: Gilzerbaan, Waalwijk, Nuland en Roosendaal.

Bezit of beheert u grond in één van deze gebieden, of heeft u vragen, neem dan contact op met ons: BodemUP@zlto.nl 

De uitvoering van dit project wordt mogelijk gemaakt door financiering vanuit onderstaande partners:

bodemup sponsors