Bestuur

Zoals elke vereniging heeft ZLTO een bestuurlijke organisatie die de leden zeggenschap op en participatie in de organisatie geeft. ZLTO kenmerkt zich door de platte organisatiestructuur. De leden hebben via de afdeling of via het portefeuillemodel direct contact met de eigen afdelingen en het bestuur van de Vereniging en daarmee ook met de bestuurders binnen LTO-Nederland.

Het bestuur is verantwoordelijk voor alles wat er in de organisatie en de vereniging gebeurt. Het bestuur bepaalt het beleid en de strategie op het niveau van de vereniging en creëert een vernieuwend en initiatiefrijk klimaat in de vereniging. Zij legt verantwoording af aan de algemene vergadering. De algemene vergadering is daarmee het hoogste orgaan in de vereniging. De algemene vergadering bestaat uit de voorzitters van alle afdelingen. Hiermee staan de leden en de afdelingen aan de basis en aan de top van de vereniging.

 ts14-zlto-5280

Hans Huijbers  

Voorzitter, landelijk thematrekker verduurzaming en internationale zaken

Neem contact op

 zlto---joris-baecke-084508

Joris Baecke 

Vice voorzitter, regiovoorzitter Zeeland en landelijk portefeuillehouder plantgezondheid

Neem contact op

 zlto_beekers_prinsenbeek

Remco Beekers 

Regiovoorzitter West, portefeuille maatschappij en onderwijs, kennis en innovatie

Neem contact op

 adri-bossers-(11)

Adrie Bossers   

Afgevaardigd vanuit de plantaardige sectoren, portefeuillehouder MFL, pacht

Neem contact op

 zlto-2520--2520g.h.m.-2520nabuurs-178940

Gerard Nabuurs  

Regiovoorzitter Oost, portefeuillehouder Verenigingszaken en water

Neem contact op

 janus scheepers

Janus Scheepers  

Regiovoorzitter Midden, portefeuillehouder omgeving, landelijke werkgroep Boer en Natuur

Neem contact op

 Jeanette van de Ven

Jeanette van de Ven 

Afgevaardigd vanuit de dierlijke sectoren, faunabeleid, landelijke werkgroep integriteit

Neem contact op

Naast de genoemde portefeuilles nemen bestuurders deel aan landelijke werkgroepen van LTO, vertegenwoordigen zij ZLTO bij diverse instanties en nemen zij statutaire posities in bij de participaties.