Lid worden!

Akkerbouw

Via de regionale organisatie ZLTO met haar verankering in de lokale afdelingen verzorgen we de belangenbehartiging op het gebied van Ruimtelijke ordening, Provinciale aangelegenheden, contacten met Waterschappen rondom waterbeheer, vestigingsbeleid, omgevingsbeleid en de beschikbaarheid van oppervlaktewater.

Daarnaast houdt de vakgroep zich bezig met het organiseren van ledenactiviteiten samen met de andere vakgroepen en portefeuilles. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Bodembijeenkomsten
 • De pootaardappelacademie
 • GLB-bijeenkomsten

Daarnaast biedt ZLTO verschillende adviseurs en projectleiders die ingehuurd kunnen worden voor specifieke ondernemersvragen en onderwerpen die raakvlak hebben met de bedrijfsontwikkeling en bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden.

Dossiers landelijke vakgroep Akkerbouw

ZLTO akkerbouw werkt landelijk samen binnen de LTO vakgroep akkerbouw. De landelijke vakgroep houdt zich bezig met alle belangebehartigingsdossiers die in Den Haag en Brussel spelen. In het bestuur van de LTO vakgroep akkerbouw zitten bestuurders van LTO Noord, ZLTO en LLTB. De voorzitter is Jaap van Wenum (van LTO Noord). Namens ZLTO neemt Adrie Bossers deel aan het bestuur. Onder de vakgroep vallen verschillende werkgroepen waarin ook bestuurders van de ZLTO vakgroep deelnemen:

 • Werkgroep WCU (consumptieaardappelen en uien)
 • Werkgroep Pootaardappelen
 • Werkgroep zetmeelaardappelen
 • Werkgroep vaktechniek
 • Werkgroep landbouw zaaizaden

Lees meer over wat de vakgroep doet binnen de dossiers:

Producten en diensten

Projecten

Documenten

Onze leden vertellen

Links

Blogs

Meer blogs

Nieuws

Meer nieuws

Agenda

Bekijk de volledige agenda

Sociaal programma

ZLTO is een 'kloppend hart' voor leden en biedt een scala van activiteiten en diensten waarbij het welzijn van leden voorop staat.

Bekijk het aanbod

Dossiers landelijke vakgroep Akkerbouw

 

GLB (gemeenschappelijk landbouwbeleid):

 • Toeslagrechten
 • Vergroening
 • Administratieve lasten

Gewasbescherming

 • Behoud middelenpakket/inzet CEMP medewerker (coordinator effectief middelen pakket)
 • LTO plan: Schoner, Groener, Beter! Vergroening middelenpakket etc.

Plantgezondheid

 • Aardappelverordening
 • Plantgezondheidsregeling

Brancheorganisatie akkerbouw (BO akkerbouw)

 • Opgericht en erkend in 2015
 • Opzet programma kennis & innovatie (word algemeen verbindend verklaard)
 • Sectorpromotie: o.a. Week van de akkerbouw
 • Marktinformatie: Opzet Akkerplaza

Mest en mineralen

 • Inzet op equivalente maatregelen
 • Inzet op verruiming gebruiksnormen
 • Inzet 6e actieplan nitraatrichtlijn

Sociaal economisch beleid

 • CAO open teelten
 • Fiscaliteiten
 • Gedragscode handelspraktijk
 • Crisis inzet bij Russische handelsboycot

Kennis en innovatie

 • Actieve participatie in de topsector Agri & Food en de topsector Tuinbouw en Uitgangsmateriaal

Duurzame energie

 • Inzet op ontwikkeling duurzame energie
 • Energiebesparing
 • Lobby op subsidie
 • Zonne-energie
 • Lokale warmteketens
Akkerbouw