Zonnepanelen of windmolens op je land. Kans of oppassen?

mj-1209-made--glastuinbouw-windmolen-alternatieve-energie(4)
Arvalis

De juristen van Arvalis zien ze regelmatig voorbij komen. Contracten rondom zonneparken of windmolens van een paar A4-tjes. 'Juist dan is het oppassen geblazen', benadrukt jurist Patricia Joosten.


'Het is belangrijk om je te realiseren dat het contractueel vastleggen van de realisatie van een zonnepark of windmolens op je grond niet met een paar A4-tjes geregeld kan worden', benadrukt Patricia Joosten, jurist bij Arvalis. 'Die paar A4-tjes bevatten vaak niet meer dan een korte optieovereenkomst waarmee je je als ondernemer exclusief vastlegt richting degene die het zonnepark of de windmolens wil ontwikkelen. Je mag niet meer met anderen in zee ook niet als er achteraf andere geïnteresseerden blijken te zijn die meer bieden. En als het de projectontwikkelaar lukt om de vergunningen en andere voorwaarden rond te krijgen, dan verplicht je je nu al om met die projectontwikkelaar of door deze te noemen derde (want veel projecten worden overgedragen) een opstalovereenkomst aan te gaan. Houd je je hier niet aan dan verbeur je een hoge boete en moet je daarnaast eventuele verdere schade vergoeden.'

De optieovereenkomst alleen al geldt vaak voor jaren. Joosten: 'Drie tot vijf jaar is gebruikelijk. En werkt de gemeente mee aan het initiatief dan volgt er een opstalovereenkomst die voor vele jaren geldt. Vaak 20 tot 30 jaar, met soms nog eenzijdige optierechten tot verlenging ten behoeve van de exploitant van het zonne- of windenergiepark.'

Al met al gaat het om zakelijke afspraken die erg lang mee moeten, soms zelfs zo lang dat je als agrariër in kwestie het einde van de opstalovereenkomst niet meer zelf mee maakt. Je maakt dus niet alleen afspraken voor jezelf, maar ook voor je kinderen. Joosten: 'Daarom is het zo belangrijk om niet alleen te beoordelen of de prijs goed is, maar ook welke andere voorwaarden zullen gaan gelden als het zonnepark of de windmolens er daadwerkelijk komen. Voorwaarden die vaak heel wezenlijk zijn en die het verschil maken tussen een goede deal en een strop.'

Ook de bijkomende voorwaarden die tijdens de optieovereenkomst gelden zijn belangrijk benadrukt Joosten. 'Want als je je exclusief voor jaren bindt aan één partij dan mag daar ook in de optieperiode wat tegenover staan. Het inschakelen van een ervaren jurist om de contracten te beoordelen en te onderhandelen over de voorwaarden is dus geen overbodige luxe.'

Vragen? Neem contact op met Arvalis.