ZLTO zoekt deelnemers voor praktijknetwerk glyfosaat 

Groenbemester

ZLTO is op zoek naar agrariërs die aan de slag willen met alternatieven voor glyfosaat. Binnen een praktijknetwerk gaan deelnemers uitzoeken welke alternatieven wel werken en welke niet. 


ZLTO zet zich in om glyfosaat beschikbaar te houden voor boeren en tuinders. Toch is het nuttig om naar alternatieven te zoeken. ‘Er komt steeds meer maatschappelijke druk om glyfosaat in de ban te doen. In het geval dat het middel niet meer gebruikt mag worden, willen we een alternatief achter de hand hebben’, zegt Projectexpert Mark van de Ven.  

‘We hebben met expertteams gekeken naar maatregelen die je kan treffen om geen glyfosaat te hoeven gebruiken. Hierbij kun je denken aan het goed onderhouden van grasland, doorzaaien, de juiste keuze van een vanggewas of groenbemester en het mechanisch onderwerken. In de werkgroep gaan we aan de slag met die maatregelen. We doen ervaring op en delen die kennis weer binnen de praktijknetwerken.’ 

De kennis die binnen de praktijknetwerken wordt opgedaan, biedt ook weer kansen voor de lobby. Van de Ven: ‘Dan kunnen we aan LNV laten zien wat de struikelblokken zijn als glyfosaat wegvalt. Op die manier kunnen we wel invloed uitoefenen.’ 

ZLTO is op zoek naar ondernemers die snel mee kunnen doen met het project. Binnen een paar weken gaat de werkgroep van start. De meeste groenbemesters en vanggewassen worden immers komende maand ondergewerkt. 

Heb je interesse? Stuur dan een email naar mark.van.de.ven@zlto.nl