ZLTO start keukentafelgesprekken met agrariërs rond de Peel

Peel_1

ZLTO is gestart met het voeren van keukentafelgesprekken met agrarische ondernemers die hun bedrijfslocatie hebben in de zone grenzend aan de Groote Peel en de Deurnese Peel. Via deze gesprekken willen we tot concrete stappen komen om, ondanks de grote opgaven die er liggen, een vitale agrarische sector rond de Peel te behouden.


Provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer, waterschap Aa en Maas, de gemeenten Asten en Deurne en ZLTO werken onder de noemer van de gebiedsgerichte aanpak ‘Naar een Vitale Peel’ samen aan de verschillende opgaven in de directe omgeving van de Deurnese Peel en de Groote Peel. De resultaten van de gesprekken vormen belangrijke input voor de vervolgstappen binnen deze aanpak.

Voor ondernemers die verder willen met hun bedrijf, liggen er verschillende uitdagingen. Die uitdagingen gaan niet alleen over het langer vasthouden van water ten behoeve van natuur en landbouw en het versterken van de natuur, maar juist ook om het bieden van een duurzaam toekomstperspectief aan de agrarische sector. De agrarische bedrijven zijn immers van oudsher bepalend voor het karakter van het landschap van de Peel en belangrijk voor de leefbaarheid van het gebied. We zien dat het aantal agrarische bedrijven rond deze gebieden snel afneemt.