ZLTO reageert op provinciaal programma landelijk gebied

akker en bomen-1700x900

ZLTO heeft vrijdag 28 april inhoudelijk gereageerd op de houtskoolschets voor het Brabants Programma Landelijk Buitengebied (BPLG). Dit is de zienswijze van het huidige, inmiddels demissionaire college van Gedeputeerde Staten op de ruimtelijke inrichting van Noord-Brabant.


'Noord-Brabant loopt op de troepen vooruit. Voor 1 juli moeten alle provincies een plan insturen naar het Rijk en een ruwe schets is dan voldoende. Om nu onder stoom en kokend water gebieden te dwingen input te leveren die straks bepalend is, dat werkt niet', stelt voorzitter Wim Bens van ZLTO.

Bens is niet te spreken over de houtskoolschets die de provincie naar het Rijk gaat sturen. Bens: 'Hoe kun je nu maatregelen formuleren voor de hele provincie als je weet dat er zeventien verschillende gebieden zijn die een totaal verschillende aanpak nodig hebben?'

De houtskoolschets is een document waarmee de provincie een start maakt met de uitwerking van het BPLG. Er worden hoofdlijnen in geschetst voor de ruimtelijke inrichting van Noord-Brabant die samen met de partners verder worden uitgewerkt. Ook de ambities en de nationale en provinciale doelen worden erin beschreven.

ZLTO heeft een uitgebreide reactie op de houtskoolschets naar Gedeputeerde Staten gestuurd waarin inhoudelijk en procesmatig harde noten worden gekraakt. 'Het valt mij op dat de houtskoolschets ertussendoor komt fietsen', zegt ZLTO-bestuurder Hendrik Hoeksema. 'Er is geen publiciteit aan gegeven en er is ook geen inspraak. Bijzonder voor een document dat een basis wil leggen voor een aantal fundamentele ontwikkelingen in Noord-Brabant.'

Gebiedsgerichte aanpak

Hoeksema stelt dat de gebiedsgerichte aanpak leidend moet zijn. 'Daar zitten we nou juist met veel boeren en burgers samen om de tafel. Ik vrees dat de houtskoolschets verwachtingen wekt bij het Rijk en dat inwoners in Noord-Brabant daaraan worden gehouden.'

De ZLTO-bestuurder hoopt dan ook dat er op punten een fundamentele koerswijziging komt. 'Om de gebiedsprocessen te helpen, moet de provincie durven kiezen. We moeten accepteren dat landbouw niet overal kan, maar ook dat er grenzen zitten aan natuur. Anders komen we er met elkaar niet uit.'

Een maand geleden kondigde ZLTO al aan richting haar leden niet aan deze houtskoolschets mee te werken. 'Veel leden lieten me weten dat ze blij waren met deze stap van ZLTO. Ook uit de politiek bereikten mij zulke instemmende geluiden', zegt Bens.