ZLTO overhandigt brochure agrobiodiversiteit

zno25 presentatie brochure  38497 5238 Anton Dingemanse

Op 21 juni kreeg de Zeeuwse gedeputeerde Jo-Annes de Bat officieel het eerste exemplaar van de FAB-brochure overhandigd door Joris Baecke, voorzitter van de ZLTO-Raad. Met die brochure wil ZLTO functionele agrobiodiversiteit onder de aandacht brengen bij akkerbouwers.


Functionele agrobiodiversiteit is biodiversiteit die nuttig is voor de landbouw. Door de natuur in en rond te akker te stimuleren, kun je bestuiving, plaag- en ziektebestrijding, bodem- en waterkwaliteit in percelen verbeteren.

Het ZLTO-project FABulous Farmers is gericht op het stimuleren van- en het doen van praktijkonderzoek naar deze werkwijze. Vanuit het projectgebied (provincie Zeeland en West-Brabant) werken we met meerdere demobedrijven, veld en studiebijeenkomsten, brochures en ook een actieve internationale uitwisseling met de organisaties in België, Luxemburg, Frankrijk en Engeland.

Daarnaast is er een project in uitvoering binnen de zuidwestelijke Delta met de naam ‘Landbouw en openbaar groen’. Hierin worden er in Zeeland, West-Brabant en Zuid-Holland pilots uitgevoerd met als doel de samenhang en meerwaarde van landbouw met openbaar groen (bermen, sloten, overhoeken en dijken) verder in kaart te brengen.