ZLTO in de lobby

Icoon - Lobby

ZLTO behartigt de belangen van de leden in de politiek, bij de overheid en in de maatschappij in het algemeen. Hieronder de belangrijkste lopende zaken.


ZLTO Grondwaterconvenant Noord-Brabant ondertekend

ZLTO tekende samen met onder meer de provincie Noord-Brabant en de Brabantse waterschappen het Grondwaterconvenant. Doel daarvan is om meer water vast te houden, minder grondwater te gebruiken en bij droogte en wateroverlast sneller te kunnen reageren om schade en overlast te beperken. Als beregening nodig is, moet dat kunnen. Ook in gebieden waar nu nog beperkingen zijn.

Schaderegeling wateroverlast Maas

Mede door langdurig aandringen van ZLTO en LTO heeft het Kabinet vrijdag besloten dat er een regeling komt waardoor schade wordt vergoed die is ontstaan als gevolg van de overstroming van de Maasuiterwaarden tussen Boxmeer en Geertruidenberg.

Zoet water Zeeland

Provinciale Staten van Zeeland hebben vrijdag het Zeeuws Deltaplan Zoetwater vastgesteld, na een amendement vanuit de agrarische sector. In het Deltaplan is het door ZLTO geïnitieerde Masterplan Zoetwater opgenomen. Daarmee is er nu een optimale startpositie voor uitvoeringsactiviteiten voor de zoetwaterbeschikbaarheid in Zeeland.

Verlenging pilot mineralenconcentraat

Als onderdeel van kringlooplandbouw zet ZLTO samen met LTO in op het toestaan van kunstmestvervangers uit dierlijke mest. De huidige prijsvorming van kunstmest versterkt deze behoefte. Dit alles is een weerbarstig proces. Onze inzet is en blijft het verkrijgen van generieke en structurele vrijgave voor de inzet van kunstmestvervangers. Verlenging van de pilot mineralenconcentraattot eind 2022 is hierbij weer een volgende stap.