ZLTO in de lobby

Icoon - Lobby

ZLTO behartigt de belangen van de leden in de politiek, bij de overheid en in de maatschappij in het algemeen. Hieronder de belangrijkste lopende zaken.


Lancering appgroep wolf

Tijdens een webinar afgelopen donderdag lanceerde ZLTO de appgroep ‘wolfalert’. Daarmee kunnen dierhouders snel en gericht geïnformeerd worden over signaleringen en aanvallen van wolven. Voor toegang tot deze appgroep neem contact op met je afdelingsvoorzitter of de ZLTO infolijn.

Klimaatconferentie Verzuipen of Verdrogen

Tijdens een klimaatconferentie van waterschap Brabantse Delta heeft ZLTO zich met het programma BodemUP en het Bedrijfsbodem- en waterplan kunnen neerzetten als een organisatie van ondernemers die nu al en ook in de toekomst werken aan klimaatadaptatie. Mét een realistische vergoeding voor bovenwettelijke taken.

Waterbeheer West-Brabant 2022-2027

ZLTO is tevreden met de reactie van waterschap Brabantse Delta op onze brief over het Waterbeheerprogramma 2022-2027. Het waterschap herkent onze zorgen en kiest voor een genuanceerde en meedenkende benadering.

Stand van zaken 7e Actieplan Nitraatrichtlijn

Door een stevige lobby vanuit LTO en overige sectorpartijen zijn de scherpe kanten van het oorspronkelijke plan af en is de maatwerkopzet vanuit de sector door het ministerie opgenomen in het voorstel richting Brussel. Voor dit moment een mooi resultaat, maar de impact blijft groot. De climax nadert.

Volop aandacht voor 7e Actieplan Nitraatrichtlijn

Los van de activiteiten achter de schermen vragen alle LTO’s en sectorpartijen via diverse kanalen aandacht voor een werkbaar 7e APN. Ook ZLTO is volop in het nieuws dezer dagen, onder andere met een artikel in het Eindhovens Dagblad.

Bestemmingsplan buitengebied Valkenswaard

ZLTO Groote Heide heeft in 2020 een zienswijze ingediend op het ontwerp bestemmingsplan. Dankzij deze zienswijze is een aantal belangrijke punten aangepast. Dan gaat het vooral over kuilvoeropslag buiten het bouwblok, regels voor omschakeling naar niet-agrarisch en de status van niet-grondgebonden melkveebedrijven.