ZLTO in de lobby

Icoon - Lobby

ZLTO behartigt de belangen van de leden in de politiek, bij de overheid en in de maatschappij in het algemeen. Hieronder de belangrijkste lopende zaken.


Keuzevrijheid in reductiewijze

ZLTO is van mening dat een integrale aanpak een belangrijke sleutel is bij het reduceren van emissies. Om dit onder de aandacht te brengen, woonde Niels Kanters van ZLTO vorige week vrijdag een werkbezoek bij van de ministeries van Landbouw Natuur en Visserij (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat.

Bij dit werkbezoek in Molenschot stond monovergisting in de melkveehouderij centraal, maar ook de problematiek in andere sectoren is onder de aandacht gebracht.

Kanters licht toe: 'De sector werkt al decennia hard om de stikstofuitstoot terug te dringen, en met succes. De overheid legt boeren middelvoorschriften op terwijl het de vraag is of dat de meest effectieve route is. Om meer te reduceren en meer ondernemers in de gelegenheid te stellen dit te doen, zou er meer keuzevrijheid moeten zijn om uitstoot te verminderen. Doelvoorschriften passen in deze gedachte. ZLTO pakt samen met overheden en andere partijen een actieve rol om deze route te verkennen en mogelijk te maken.'

ZLTO is actief betrokken bij diverse ontwikkelingen rond stalsystemen en emissies. We zetten hierbij in op integraliteit en kringloopdenken, met oog voor het gehele houderijsysteem.

Regiodeal Zeeland

Dankzij de goede samenwerking met het provinciale bestuur hebben we in vroeg stadium het Economische Herstel Fonds (EHF) onder de aandacht gebracht bij agrariërs in Zeeland. Agrarische bedrijven kunnen deze subsidie gebruiken om te investeren in technische innovaties of verduurzaming. Het doel is om landbouwbedrijven economisch sterker te maken na de uitbraak van het coronavirus.