ZLTO in de lobby: werkbezoek SGP en ChristenUnie

Icoon - Lobby

ZLTO behartigt de belangen van de leden in de politiek, bij de overheid en in de maatschappij in het algemeen. Hieronder de belangrijkste lopende zaken.


Werkbezoek fracties ChristenUnie en SGP

ZLTO heeft afgelopen week, in de aanloop naar de provinciale verkiezingen, een bijdrage geleverd aan een werkbezoek van de gezamenlijke fracties van SGP en de Christen Unie in Zeeland en Noord Brabant. Bij dit werkbezoek waren ook minister Piet Adema en 1e Kamerlid Peter Schalk aanwezig. Het bezoek startte met een start met een bijdrage van deelnemers aan het project Emissiereductie in kalverstallen. Zij bijten zich al jaren vast in de verkenning van nieuwe, brongerichte systemen. Daarna is een bezoek gebracht aan Groenewoud Gas waar van 18 melkveehouders mest wordt vergist en verwerkt tot waardevolle emissiearme meststromen en groen gas.   

Via deze weg brengt ZLTO integrale oplossingen onder de aandacht en wordt toegelicht hoe deze een bijdrage kunnen leveren aan meerdere maatschappelijke opgaven. Denk aan de reductie van stikstof, broeikasgassen en geur en de productie van groen gas. De agrarische sector kan en wil een bijdrage leveren aan deze doelen, maar deze potentie moet wel gewaardeerd en ondersteund worden.

46 procent agrariërs heeft zonnepanelen op zijn dak

46 procent van de Nederlandse agrariërs heeft zonnepanelen op het dak, schrijft Solar Magazine. Een goed aantal, maar er is nog ruimte voor groei. ZLTO vindt het daarom belangrijk dat gemeenten boeren en tuinders goed betrekken in hun plannen rondom duurzame energie, en dat knelpunten rondom het terugleveren van energie worden opgelost.