ZLTO in de lobby

Icoon - Lobby

ZLTO behartigt de belangen van de leden in de politiek, bij de overheid en in de maatschappij in het algemeen. Hieronder de belangrijkste lopende zaken.


7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

  • 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn komt niet door praktijktoets: mede door de inbreng vanuit ZLTO heeft LTO Nederland een krachtige reactie op het ontwerp ingediend. Ook vele leden hebben hun reactie bij het ministerie kenbaar gemaakt. Een krachtig signaal dat dit plan niet gaat werken in de praktijk. In de kamerbrief van 15 oktober geeft de minister aan dat komende periode wordt verkend of alternatieve maatregelen met minder economische impact op de sector, met gelijkblijvend of positiever effect op de waterkwaliteit, mogelijk zijn.

Belang van kunstmestvervangers steeds groter

  • Door de stijgende energieprijzen neemt het aanbod van kunstmest af en schieten de prijzen omhoog. Een extra reden om in te zetten op definitieve toelating van kunstmestvervangers. Certificering van de productie is hierin een belangrijke nog te nemen stap. Samen met LTO en partijen zoals NCM wordt hier komende maanden verder op ingezet. Sluit naadloos aan op de contouren van het mestbeleid en kringlooplandbouw zoals wij deze zien. 

Vergoeding waterschade Maas en Waal

  • ZLTO heeft ook afgelopen week opnieuw bij LNV aan de bel getrokken om een faire schadevergoeding te bewerkstelligen. Mede door ons is de hoogste ambtelijke top doordrongen van het belang daarvan. Het woord is nu aan de minister. We hebben LTO-voorzitter Sjaak van der Tak gevraagd om persoonlijke aandacht van de minister.