ZLTO in de lobby

ZLTO behartigt de belangen van haar leden in de politiek, bij de overheid en in de maatschappij in het algemeen. Om te laten zien wat we doen en hoe dit wordt aangepakt, zetten we de belangrijkste lopende zaken op een rij.


Waterschaderegeling

ZLTO heeft ook in de afgelopen week bijna dagelijks contact gehad met LNV om een eerlijke schadevergoedingsregeling tot stand te krijgen voor het hele rivierengebied. Vanzelfsprekend wordt daarbij samengewerkt met LTO en LLTB.

Maaibeleid watergangen en bermen West-Brabant

Mede op verzoek van ZLTO organiseert waterschap Brabantse Delta inloopbijeenkomsten om klachten te verzamelen over het slechte onderhoud van watergangen en wegbermen.