ZLTO in de lobby: wolvenadvies, BPLG en Peelvisie

Icoon - Lobby

ZLTO behartigt de belangen van de leden in de politiek, bij de overheid en in de maatschappij in het algemeen. Hieronder de belangrijkste lopende zaken.


Reactie ZLTO op voorontwerp BPLG

ZLTO is niet positief over het ontwerp van het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG). Het kenmerkt zich door wensdenken en irreële ambities. Dat hebben we laten weten in een reactie.

Wij staan erop dat de provincie er alles aan doet om de claim op vruchtbare landbouwgrond te beperken. Het perspectief voor alle transitiepaden voor de land- en tuinbouw moet daarom veel beter uitgewerkt worden. “Ruimte” om te ondernemen voor onze leden is daarbij een vanzelfsprekend uitgangspunt. Overigens is nu al is duidelijk dat er veel te weinig geld is voor de verwezenlijking van al deze plannen. Daarom moet de provincie Noord-Brabant de doelen bijstellen en prioriteren. Daarbij staan wij erop dat het gebrek aan financiële middelen nooit afgewenteld wordt op boeren en tuinders.

NOVEX de Peel

ZLTO heeft samen met de LLTB, POV en Leefbaar Peelland een reactie gegeven op de visie Novex de Peel. Deze is naar gemeenten, waterschappen en de provincie gestuurd.

De visie Novex de Peel is door een beperkt aantal bestuurders en een extern bureau opgesteld. Onze kritiek is dat deze visie is opgesteld zonder in gesprek te gaan met belanghebbenden, zoals inwoners of agrariërs. De visie is tot nu toe niet besproken in gemeenteraden en in het algemeen bestuur van de waterschappen.

Inhoudelijk is er nogal wat op de visie aan te merken. Er wordt nauwelijks erkend dat de landbouw een belangrijke rol heeft in het gebied, ook in de toekomst. De natuurambities van de visie sluiten bovendien niet aan bij de beschikbare financiële middelen.

Bijeenkomst samenwerking akkerbouw/veehouderij

Afgelopen maandag vond een geslaagde bijeenkomst plaats over duurzame samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij in West-Brabant. De bijeenkomst werd ingeleid door Dhr. Martijn Buijsse, projectleider PAVEx-K bij de WUR. Naast projectleider is Martijn ook wethouder in gemeente Boekel.

Binnen het project worden 6 pilots van samenwerkende akkerbouwers en veehouders gefaciliteerd om te experimenteren en de kringloop beter te sluiten. Martijn Buijsse nam ons mee in de voorlopige resultaten van het project. Klik hier voor meer informatie over het project.

Tijdens de bijeenkomst ontstond er een interessante en levendige discussie over het opzetten van een duurzame samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij. Er werd ook veelvuldig gesproken over de kansen en uitdagingen die deze samenwerking biedt in het huidige systeem en toekomstige ontwikkelingen in land- en tuinbouw.  

Brabantse wolvencommissie presenteert advies

In Noord-Brabant kun je subsidie krijgen voor preventieve maatregelen tegen wolven. Maar de subsidie beperkt zich slechts tot één gebied in zuidoost-Brabant en kent een tijdelijke openstelling bij een passerende wolf.

De Wolvencommissie, bestaande uit een breed palet aan partijen waaronder ZLTO, geeft de gedeputeerde Hagar Roijakkers (Natuur en Milieu) daarom officieel het advies om de regeling voor heel Noord-Brabant open te stellen, voor alle diersoorten en met ondersteuning in arbeids- en onderhoudskosten.

Daar staat tegenover dat de schadevergoedingen in de toekomst afgebouwd kunnen worden indien dierhouders geen preventieve maatregelen hebben getroffen. ZLTO ziet dit advies als een goede stap vooruit binnen het wolvendossier.