ZLTO in de lobby: wolf in de media, bezwaar zonnepark

Icoon - Lobby

ZLTO behartigt de belangen van de leden in de politiek, bij de overheid en in de maatschappij in het algemeen. Hieronder de belangrijkste lopende zaken.


Onderweg naar een werkbaar wolvenbeleid

De wolf blijft volop in de media. Afgelopen week heeft ZLTO samen met een dierenarts via ingezonden stukken gereageerd op onjuiste uitlatingen van Nico Koffeman in meerdere dagbladen.

Op 31 januari zijn paardenhouders in het gebied rondom de Groote Heide bijgepraat over de wolf tijdens een webinar georganiseerd door ZLTO. Op donderdag 3 februari om 20.00 uur organiseert LTO Nederland het webinar 'Wolvenbeleid in Nederland: hoe dan?' Aanmelden kan via deze link

Het maatschappelijk sentiment rondom de wolf kantelt en ZLTO blijft zich hard maken voor een werkbaar wolvenbeleid met als uitgangspunt: Dier en mens moeten veilig buiten kunnen blijven lopen, zonder extra kosten voor de dierhouder.

Bezwaar tegen zonnepark Aardbrandsven

ZLTO afdeling Groote Heide heeft een bezwaar ingediend tegen zonnepark Aardbrandsven in Cranendonck. Het gaat om de komst van een park van 80 hectare. Een van de belangrijkste bezwaren is dat het initiatief onvoldoende getoetst is aan de zogenaamde zonneladder. Volgens de initiatiefnemers komt het park op laagwaardige landbouwgrond. Maar volgens ZLTO is het juist goede landbouwgrond in een gebied met een goede landbouwkundige structuur. Behoud van dit gebied is van belang voor het toekomstperspectief van agrarische bedrijven in Cranendonck.

Keukentafelgesprekken Peelvenen

In de periode oktober tot en met december 2021 heeft ZLTO individuele gesprekken gevoerd met 44 ondernemers, voornamelijk veehouders, rond de Groote Peel en de Deurnsche Peel. Afgelopen week zijn de eerste resultaten van de gesprekken in een digitale meeting toegelicht aan betreffende ondernemers. In februari willen we hier in een fysieke bijeenkomst met elkaar over doorpraten. Via de gesprekken willen we tot concrete stappen of bouwstenen komen om een gezonde agrarische sector rond de Peel te behouden.

Uitvoeringsprogramma Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Zeeland

De voorbereiding van het Uitvoeringsprogramma is van start gegaan. ZLTO, ZAJK, de provincie en het waterschap spreken met elkaar af wat er tot 2027 moet gebeuren op het terrein van waterkwaliteit en zoetwaterbeschikbaarheid. Als die opgave bekend is, kan er gericht nationaal en Europees geld gevraagd worden voor de uitvoering. De planning is dat het Uitvoeringsprogramma komend najaar bestuurlijk wordt vastgesteld.

ZLTO en Glastuinbouw Nederland faciliteren Kom in de Kas

Tijdens Kom in de kas stellen glastuinders hun kas open voor het publiek. Na een recordaantal van 228.000 bezoekers in het jubileumjaar 2002, steeg Kom in de Kas naar de respectabele achtste plaats van de Top 10 Landelijke Evenementen. ZLTO en Glastuinbouw Nederland zijn betrokken bij de organisatie van het evenement. 

Vol gas richting inzet van kunstmestvervangers

De prijzen van kunstmest rijzen de pan uit. Beschikbaarheid is niet langer vanzelfsprekend en er is inmiddels veel ervaring met het gebruik van RENURE (kunstmestvervangers uit dierlijke mest). Om nog maar te zwijgen over de zorgen rond het grote verbruik van aardgas bij de productie van kunstmest. Ook in Brussel is dit bekend. Je zou zeggen: het moment om het gebruik van RENURE toe te staan als ware het kunstmest. In Brussel wil het kwartje echter nog niet vallen. Wat ZLTO betreft niet uit te leggen: dit is hét moment om door te pakken. LTO zet zich daarom opnieuw in om dit traject een nieuwe impuls te geven.