ZLTO in de lobby: Werkbezoek Provinciale Staten

Icoon - Lobby

Op vrijdag 23 september heeft ZLTO samen met een aantal leden een inspirerend werkbezoek voor Provinciale Staten georganiseerd. Aanleiding was de discussie over de Uitvoeringsagenda Mest waaraan de provincie werkt.


Het werkbezoek begon met een bijdrage van deelnemers aan het project Emissiereductie in kalverstallen. Zij bijten zich al jaren vast in de verkenning van nieuwe, brongerichte systemen. De aanwezigen zijn meegenomen in hun ervaringen en de hobbels die zij tegenkomen. Daarna brachten weeen bezoek aan een initiatief waar van 17 melkveehouders mest wordt vergist en verwerkt tot waardevolle emissiearme meststromen en groen gas.

Beide initiatieven zijn voorbeelden hoe een integrale aanpak inclusief mestverwaarding een bijdrage kan leveren aan meerdere maatschappelijke opgaven. Denk aan de reductie van stikstof, broeikasgassen en geur en de productie van groen gas. De agrarische sector kan en wil een bijdrage leveren aan deze doelen, maar deze potentie moet wel gewaardeerd en ondersteund worden. Het huidige stallenbeleid in Noord-Brabant is hierbij een belemmering en staat haaks op de visie uit de Uitvoeringsagenda. Dit geldt voor de inhoud en het tijdspad. ZLTO blijft inzetten op uitstel van het stallenbeleid en een realistische invulling van de Uitvoeringsagenda Mest inclusief het benutten van de potentieel om bij te dragen aan de benodigde energietransitie.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen