ZLTO in de lobby: waterschappen en WOO-verzoek

Icoon - Lobby

ZLTO behartigt de belangen van de leden in de politiek, bij de overheid en in de maatschappij in het algemeen. Hieronder de belangrijkste lopende zaken.


Waterschapsbestuurders Ongebouwd

ZLTO heeft overlegd met de (aankomende) waterschapsbestuurders ongebouwd van de vijf waterschappen in het ZLTO-gebied. We willen er voor zorgen dat de nieuwe coalitieakkoorden genoeg ruimte bieden voor de agrarische sector. Een sector die de waterschappen wil helpen met hun doelstellingen, maar aan de andere kant ook geholpen wil worden om tot een toekomstbestendige sector te komen.

Regionale waterkringloop sluiten

De ZLTO-afdeling Hart van Brabant heeft met de twee waterschappen in het gebied concrete afspraken gemaakt om de regio Goirle-Riel minder afhankelijk te maken van extern water. Waterconservering op regionaal niveau en passend bodembeheer zijn daarbij de thema’s. De komende weken gaan leden en waterschappers in het veld bekijken op welke plek welke maatregel passend is.

WOO-verzoek ZLTO

ZLTO wil van de provincie Noord-Brabant weten hoe de analyses van de kwaliteit van de Brabantse natuurgebieden tot stand komen. Deze zogeheten ‘natuurdoelanalyses’ kunnen verregaande consequenties hebben voor de agrarische activiteiten rondom een Natura2000-gebied. Aangezien de provincie Noord-Brabant op herhaaldelijk verzoek van ZLTO geen openheid over het proces van analyse en verwerking van de data kreeg, hebben we hiervoor een beroep gedaan op de Wet Open Overheid (WOO – voorheen WOB). In de Brabantse dagbladen lichtte ZLTO-bestuurder Hendrik Hoeksema deze onvermijdelijke stap toe.