ZLTO in de lobby: monovergisting, zonnepanelen en agroforestry

Icoon - Lobby

ZLTO behartigt de belangen van de leden in de politiek, bij de overheid en in de maatschappij in het algemeen. Hieronder de belangrijkste lopende zaken.


Verkenning potentie monovergisting

Vanuit de Gebiedsgerichte Aanpak Peelvenen brengt ZLTO de potentie van monovergisting in beeld. In combinatie met de verwaarding van mest op bedrijfsniveau en aanwending in de regio kan dit bijdragen aan vermindering van stikstof- en methaanuitstoot

Meldpunt zonnepanelen/netwerkcongestie

ZLTO heeft een meldpunt geopend voor problemen rondom het aansluiten en terugleveren van zonne-energie aan het netwerk. Samen met LTONoord en LLTB, die ook een soortgelijk meldpunt hebben, worden de knelpunten gebundeld. Daarmee wordt onze lobby versterkt om gerichter samen met de overheid en netwerkbedrijven naar oplossingen te zoeken.

Veldbijeenkomst Agroforestry

Vorige week donderdag heeft ZLTO een veldbijeenkomst over Agroforestry georganiseerd op de boerderij van Wilco de Zeeuw te Uden. Tijdens de bijeenkomst is een presentatie gegeven over voor- en nadelen van agroforestry in de agrarische bedrijfsvoering. Ook werd behandeld hoe ondernemers hiermee kunnen inspelen op veranderende wet- en regelgeving en maatschappelijke vraagstukken. Hierna is door Wilco de Zeeuw een rondleiding gegeven voor de aanwezige agrariërs en vertegenwoordigers van RVO en ministerie LNV. ZLTO is betrokken bij de opzet van een landelijk netwerk Agroforestry naast het provinciale Agrofoerestry netwerk waar al ruim 125 Brabantse agrariërs aangesloten zijn en 250 hectare reeds gerealiseerd is.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen