ZLTO in de lobby: mestcongres, waterschap tegen addendum

Icoon - Lobby

ZLTO behartigt de belangen van de leden in de politiek, bij de overheid en in de maatschappij in het algemeen. Hieronder de belangrijkste lopende zaken.


Waterschap De Dommel tegen addendum 7e NAP

Op initiatief van de landbouwvertegenwoordigers in het Algemeen Bestuur van het waterschap De Dommel is grote zorg uitgesproken over de gevolgen van het Addendum van het 7e Nitraatactieprogramma (7NAP). Ze voorzien dat met het Addendum juist in het beheergebied van het waterschap De Dommel veel agrarische bedrijven geraakt worden. Dit terwijl de noodzaak en het effect van de maatregelen niet goed zijn onderzocht en gemotiveerd. Verder constateren de landbouwvertegenwoordigers dat er een maatwerkaanpak wordt opgesteld die door de introductie van het Addendum buiten spel wordt gezet.

Congres rond ontwikkelingen mestmarkt

Afgelopen week was ZLTO gastheer van ManuREsource. Een internationale conferentie over actuele ontwikkelingen rond mest, mestverwaarding en kringlooplandbouw. ZLTO heeft met haar inbreng bij aanwezige beleidsmakers aandacht gevraagd voor het belang van kunstmestvervangers, ondersteuning van innovaties in de keten en gevolgen van de ontwikkeling richting een mogelijk tekort aan dierlijke meststoffen in Nederland.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen