ZLTO in de lobby: kennismaking Brabantse lijsttrekker D66

Icoon - Lobby

Op 28 november heeft ZLTO voor een delegatie van D66 een werkbezoek georganiseerd.


De aanleiding was enerzijds kennismaking met de nieuwe fractievoorzitter voor de komende Provinciale Statenverkiezingen en anderzijds om hen mee te nemen in de mogelijkheden van innovaties.

We begonnen met een bezoek aan een initiatief waar van 18 melkveehouders mest wordt vergist en verwerkt tot waardevolle emissiearme meststromen en groen gas. Daarna kwamen deelnemers aan bod van het project Emissiereductie in kalverstallen. Zij bijten zich al jaren vast in de verkenning van nieuwe, brongerichte systemen. De aanwezigen zijn meegenomen in hun ervaringen, de kansen die er zijn en de hobbels die zij ervaren.

Integrale aanpak

Beide initiatieven zijn voorbeelden hoe een integrale aanpak inclusief mestverwaarding een bijdrage kan leveren aan meerdere maatschappelijke opgaven. Denk aan de reductie van stikstof, broeikasgassen en geur en de productie van groen gas. De agrarische sector kan en wil een bijdrage leveren aan deze doelen, maar deze potentie moet wel gewaardeerd en ondersteund worden. Het huidige stallenbeleid in Noord Brabant is hierbij een belemmering. Onbegrijpelijk dat hieraan nog steeds wordt vastgehouden, zeker met de opgaves die onlangs vanuit Den Haag zijn aangekondigd in de nieuwe doelenbrieven.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen